Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilib. Təqdim edilən layihənin məqsədi işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması məqsədilə  əlavə təhsil müəssisələrində əlavə təhsilini təşkil edilməsi ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə düzəlişlərin həyata keçirilməsidir.  İlk olaraq Əmək Məcəlləsinin 11-ci maddəsinə (Maddə 11. İşəgötürənin əsas hüquqları) əlavə təklif edilir ki, işəgötürən hüquqlarından da biri işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması məqsədilə  əlavə təhsil müəssisələrində əlavə təhsilini təşkil etməlidir.
 
Həmçinin işçilərin attestasiyası zamanı işçinin həmin sahədə nəticələri də nəzərə alınacaq. Təklif edilən layihəyə əsasən, Məcəlləsinin 65-ci maddəsinə (Maddə 65. İşçilərin attestasiyası, onun keçirilməsi qaydaları və şərtləri
) əlavə edilir ki, İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilərkən onun son 5 (beş) il ərzində peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinin, yeni ixtisasa yiyələnməsinin və ixtisasının artırılmasının nəticələri nəzərə alınmalıdır. Attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq, İşəgötürən attestasiya komissiyasının tövsiyyəsini nəzərə alaraq işçinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması üçün onu təlimlərə cəlb edə bilməsi də təklif edilir. 
İşəgötürən tərəfindən işçinin ixtisarı zamanı onun peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini, yeni ixtisasa yiyələnməsini və ixtisasının artırılmasının da  nəzərə alınması təklfi edilir. Əmək Məcəlləsinin 78-ci (İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər) maddəsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən,  işəgötürən ixtisar zamanı işdə saxlanılması işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi zamanı onun peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini, yeni ixtisasa yiyələnməsini və ixtisasının artırılmasını nəzərə alınmalıdır. 
Layihədə Əmək Məcəlləsinə son təklif olaraq işçinin iş yeri və orta əmək haqqı saxlanılması hallarına aydınlıq gətirilir. Əmək Məcəlləsinin 179-cu (Maddə 179. İşçilərin iş yerinin və orta əmək haqqının saxlandığı hallar) madddəsinə təklifə əsasən,   işəgötürən tərəfindən istehsalatdan tam və ya qismən ayrılmaqla əlavə təhsil müəssisələrinə göndərildikdə işçinin iş yeri və orta əmək haqqısı saxlanılmalıdır.
 
Məlumat üçün Milli Məclisə müzakirə üçün təqdim edilən qanun layihəsini diqqətinizə çatdırırıq:
  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 4, maddə 213; 2001, № 3, maddə 143, № 6, maddə 362, № 11, maddələr 672, 679, № 12, maddə 731; 2002, № 1, maddə 2, N° 5, maddə 241, № 6, maddə 328; 2003, № 1, maddələr 9, 23; 2004, № 1, maddə 10, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, № 6, maddə 413, № 7, maddə 505, № 9, maddə 672, № 12, maddə 981; 2005, № 3, maddə 151, № 4, maddə 278, № 7, maddə 560, № 10, maddə 874, № 11, maddə 1001, № 12, maddə 1094; 2006, № 3, maddələr 220, 222, № 5, maddə 385, № 11, maddə 923, № 12, maddələr 1004, 1025, 1030; 2007, № 5, maddələr 401, 437, № 6, maddə 560, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 1049, 1053; 2008, № 3, maddə 156, № 7, maddələr 600, 602, № 10, maddə 887, № 11, maddə 960; 2009, № 2, maddə 48, № 5, maddə 294, № 6, maddə 399, № 12, maddələr 949, 969; 2010, № 2, maddələr 70, 75, № 4, maddə 275; 2011, № 1, maddə 11, № 2, maddələr 70, 71, № 6, maddə 464, № 7, maddə 598; 2012, № 11, maddə 1054; 2013, № 2, maddələr 89, 101, № 11, maddə 1268; 2014, № 2, maddə 92, № 10, maddə 1162, № 11, maddə 1339, № 12, maddə 1527; 2015, № 2, maddə 97, № 3, maddə 250, № 6,  maddə  680;  2016,  № 2 (I kitab),  maddələr  190, 201,  № 5,  maddə  847, 
№ 11, maddə 1767; 2017, № 6, maddələr 1031, 1048, № 12 (I kitab), maddələr 2187, 2189; 2018, № 1, maddə 13, № 6, maddə 1155, № 7 (I kitab), maddələr 1380, 1408, № 12 (I kitab), maddə 2532; 2019, № 1, maddə 35, № 4, maddə 570, № 5, maddələr 796, 804, № 7, maddə 1182, № 8, maddə 1380; 2020, № 1, maddə 1, № 5, maddə 522, № 7, maddə 832, № 11, maddələr 1322, 1332, 1335, № 12 (I kitab), maddə 1424; 2021, № 1, maddə 2, № 5, maddə 427, № 6 (I kitab), maddələr 539, 541, № 7, maddələr 698, 711, № 8, maddə 894, № 11, maddə 1203; Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 13 may tarixli 529-VIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 11-ci maddənin 1-ci hissəsinin “g” bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda “ğ” bəndi əlavə edilsin:
“ğ) işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması məqsədilə  əlavə təhsil müəssisələrində əlavə təhsilini təşkil etmək.”.
2. 65-ci maddənin 5-ci hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:
“İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilərkən onun son 5 (beş) il ərzində peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinin, yeni ixtisasa yiyələnməsinin və ixtisasının artırılmasının nəticələri nəzərə alınır.”.
3. 67-ci maddənin 2-ci hissəsinə “işçinin” sözündən əvvəl “işçinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması üçün onu təlimlərə cəlb edə və yaxud” sözləri əlavə edilsin.
4. 78-ci maddənin 1-ci hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:
 
5. 179-cu maddənin 2-ci hissəsinin “h” bəndində “ayrılmaqla” sözü “tam və ya qismən ayrılmaqla” sözləri ilə əvəz edilsin.
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
" />

Dəyişiklik! Əmək Məcəlləsində attestasiya, ixtisar və orta əmək haqqı saxlanılması ilə bağlı qanun layihəsi

Dəyişiklik! Əmək Məcəlləsində attestasiya, ixtisar və orta əmək haqqı saxlanılması ilə bağlı qanun layihəsi

Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilib. Təqdim edilən layihənin məqsədi işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması məqsədilə  əlavə təhsil müəssisələrində əlavə təhsilini təşkil edilməsi ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə düzəlişlərin həyata keçirilməsidir.  İlk olaraq Əmək Məcəlləsinin 11-ci maddəsinə (Maddə 11. İşəgötürənin əsas hüquqları) əlavə təklif edilir ki, işəgötürən hüquqlarından da biri işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması məqsədilə  əlavə təhsil müəssisələrində əlavə təhsilini təşkil etməlidir.
 
Həmçinin işçilərin attestasiyası zamanı işçinin həmin sahədə nəticələri də nəzərə alınacaq. Təklif edilən layihəyə əsasən, Məcəlləsinin 65-ci maddəsinə (Maddə 65. İşçilərin attestasiyası, onun keçirilməsi qaydaları və şərtləri
) əlavə edilir ki, İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilərkən onun son 5 (beş) il ərzində peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinin, yeni ixtisasa yiyələnməsinin və ixtisasının artırılmasının nəticələri nəzərə alınmalıdır. Attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq, İşəgötürən attestasiya komissiyasının tövsiyyəsini nəzərə alaraq işçinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması üçün onu təlimlərə cəlb edə bilməsi də təklif edilir. 
İşəgötürən tərəfindən işçinin ixtisarı zamanı onun peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini, yeni ixtisasa yiyələnməsini və ixtisasının artırılmasının da  nəzərə alınması təklfi edilir. Əmək Məcəlləsinin 78-ci (İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər) maddəsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən,  işəgötürən ixtisar zamanı işdə saxlanılması işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi zamanı onun peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini, yeni ixtisasa yiyələnməsini və ixtisasının artırılmasını nəzərə alınmalıdır. 
Layihədə Əmək Məcəlləsinə son təklif olaraq işçinin iş yeri və orta əmək haqqı saxlanılması hallarına aydınlıq gətirilir. Əmək Məcəlləsinin 179-cu (Maddə 179. İşçilərin iş yerinin və orta əmək haqqının saxlandığı hallar) madddəsinə təklifə əsasən,   işəgötürən tərəfindən istehsalatdan tam və ya qismən ayrılmaqla əlavə təhsil müəssisələrinə göndərildikdə işçinin iş yeri və orta əmək haqqısı saxlanılmalıdır.
 
Məlumat üçün Milli Məclisə müzakirə üçün təqdim edilən qanun layihəsini diqqətinizə çatdırırıq:
  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 4, maddə 213; 2001, № 3, maddə 143, № 6, maddə 362, № 11, maddələr 672, 679, № 12, maddə 731; 2002, № 1, maddə 2, N° 5, maddə 241, № 6, maddə 328; 2003, № 1, maddələr 9, 23; 2004, № 1, maddə 10, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, № 6, maddə 413, № 7, maddə 505, № 9, maddə 672, № 12, maddə 981; 2005, № 3, maddə 151, № 4, maddə 278, № 7, maddə 560, № 10, maddə 874, № 11, maddə 1001, № 12, maddə 1094; 2006, № 3, maddələr 220, 222, № 5, maddə 385, № 11, maddə 923, № 12, maddələr 1004, 1025, 1030; 2007, № 5, maddələr 401, 437, № 6, maddə 560, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 1049, 1053; 2008, № 3, maddə 156, № 7, maddələr 600, 602, № 10, maddə 887, № 11, maddə 960; 2009, № 2, maddə 48, № 5, maddə 294, № 6, maddə 399, № 12, maddələr 949, 969; 2010, № 2, maddələr 70, 75, № 4, maddə 275; 2011, № 1, maddə 11, № 2, maddələr 70, 71, № 6, maddə 464, № 7, maddə 598; 2012, № 11, maddə 1054; 2013, № 2, maddələr 89, 101, № 11, maddə 1268; 2014, № 2, maddə 92, № 10, maddə 1162, № 11, maddə 1339, № 12, maddə 1527; 2015, № 2, maddə 97, № 3, maddə 250, № 6,  maddə  680;  2016,  № 2 (I kitab),  maddələr  190, 201,  № 5,  maddə  847, 
№ 11, maddə 1767; 2017, № 6, maddələr 1031, 1048, № 12 (I kitab), maddələr 2187, 2189; 2018, № 1, maddə 13, № 6, maddə 1155, № 7 (I kitab), maddələr 1380, 1408, № 12 (I kitab), maddə 2532; 2019, № 1, maddə 35, № 4, maddə 570, № 5, maddələr 796, 804, № 7, maddə 1182, № 8, maddə 1380; 2020, № 1, maddə 1, № 5, maddə 522, № 7, maddə 832, № 11, maddələr 1322, 1332, 1335, № 12 (I kitab), maddə 1424; 2021, № 1, maddə 2, № 5, maddə 427, № 6 (I kitab), maddələr 539, 541, № 7, maddələr 698, 711, № 8, maddə 894, № 11, maddə 1203; Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 13 may tarixli 529-VIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 11-ci maddənin 1-ci hissəsinin “g” bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda “ğ” bəndi əlavə edilsin:
“ğ) işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması məqsədilə  əlavə təhsil müəssisələrində əlavə təhsilini təşkil etmək.”.
2. 65-ci maddənin 5-ci hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:
“İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilərkən onun son 5 (beş) il ərzində peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinin, yeni ixtisasa yiyələnməsinin və ixtisasının artırılmasının nəticələri nəzərə alınır.”.
3. 67-ci maddənin 2-ci hissəsinə “işçinin” sözündən əvvəl “işçinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi, yeni ixtisasa yiyələnməsi və ixtisasının artırılması üçün onu təlimlərə cəlb edə və yaxud” sözləri əlavə edilsin.
4. 78-ci maddənin 1-ci hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:
 
5. 179-cu maddənin 2-ci hissəsinin “h” bəndində “ayrılmaqla” sözü “tam və ya qismən ayrılmaqla” sözləri ilə əvəz edilsin.
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

0 Komment

    Şərh yazın