Vergi Məcəlləsi və “Dövlət rüsumu haqqında” qanunda edilmiş dəyişikliklərlə əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən bəzi bəyannamə və hesabatların, onların əlavələrinin formalarına, tərtib edilməsi Qaydalarına müvafiq dəyişikliklər təsdiq olunub.

Dəyişikliklər aşağıdakı bəyannamə və hesabat formaları üzrə aparılıb:

- "Dövlət rüsumunun tutulması haqqında hesabat”ın forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 3"-ün forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 5"-in forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi"nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinə Əlavə № 2"-nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Mənfəət vergisinin bəyannaməsi"nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Mənfəət vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 1"-in forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Mənfəət vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 5"-in forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Mənfəət vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 7"-nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- “Gəlir vergisi bəyannaməsi"nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Gəlir vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 1"-in forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Gəlir vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 3"-ün forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Gəlir vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 5"-in forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- “Əmlak vergisi bəyannaməsi"nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Əmlak vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 1"-in forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- “Torpaq vergisi bəyannaməsi"nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Torpaq vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 1"-in forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Torpaq vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 2"-nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin forması və onun tərtib edilməsi Qaydası";

- "Sadələşdirilmiş vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 1"-in (hüquqi şəxslər üçün) forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- "Sadələşdirilmiş vergisinin bəyannaməsinə Əlavə № 1"-in (fiziki şəxslər üçün) forması və onun tərtib edilməsi Qaydası;

- “Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında arayışın” forması və onun tərtib edilməsi Qaydası";

- “Elektron qaydada vergi uçotuna alınmış qeyri-rezidentin əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin forması” və onun tərtib edilməsi qaydası.

Bəyannamə (hesabat) formaları və doldurulma qaydaları ilə aşağıdakı link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür:

https://www.taxes.gov.az/az/page/beyanname-erize-formalari-arayis-hesabat-ve-qerarlar