Cümə axşamı, 23 İyun 2022 08:07

İşəgötürən ştat vahidini ləğv edirsə, o zaman rəsmiləşdirməni necə həyata keçirməlidir?

Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” (IV nəşr) kitabından seçmə

Tutaq ki, təşkilatımızda 1 ştat vahidi redaktor, 1 ştat baş redaktor vəzifəsi olan redaktorluq struktur vahidi var. Təşkilatın maliyyə vəziyyəti pisləşdiyindən, gəlirlər kəskin şəkildə azaldığından işəgötürən qərara alır ki, struktur vahidini (bölməsini) ixtisar etsin. Bu halda ştat cədvəlinə aşağıdakı şəkildə dəyişiklik edilməsini nəzərdə tutan əmr imzalanmalıdır.

Blank “Alov” MMC

ƏMR

№________

 

Bakı şəhəri                                                                          ____ ___________________2020-ci il

Ştat cədvəlində dəyişiklik edilməsi haqqında

“Alov”MMC-nin təşkilati struktrunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə

ƏMR EDİRƏM:

  1. Cəmiyyətin direktorunun ____ ______ 2020-ci il tarixli, ____№-li əmri ilə təsdiq olunmuş 1 yanvar-31 dekabr 2020-ci iş ili üçün ştat cədvəlində aşağıdakı dəyişiklik edilsin:

1.1.  1(bir) ştat vahidi redaktor, 1 (bir) ştat vahidi baş redaktordan ibarət “Redaktorluq” struktur vahidi (bölməsi) ixtisar edilsin.

1.2. Ştat cədvəlindəki dəyişiklik barədə məlumatlar elektron qaydada “Məşğulluq” altsisteminə daxil edilsin.

1.3. Əmrin icrasına nəzarət Kadrlarla iş şöbəsinin müdiri Ağazadə Nazlı Həsənağa qızına həvalə olunsun.

Direktor _______ Nəbili N.N.

Tarix: ________

Təbii ki, bu bölmədə nümunəvi formaları təqdim etdikdə ancaq ştat cədvəli ilə bağlı məsələləri əhatə etməyə çalışırıq. Unutmayın ki, işçi ixtisara düşdükdə və ya onun vəzifəsi ləğv edilərək ştat cədvəlindən çıxarıldıqda müəyyən müddətləri nəzərdə tutan xəbərdarlıq prosedurundan istifadə olunmalı və ona Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq son haqq-hesab və işdənçıxma müavinətlərinin verilməsini nəzərdə tutan rəsmiləşdirmələr həyata keçirilməlidir. Bu barədə kitabın digər bölmələrində ətraflı məlumat verilib.

 

Hal-hazırda satışı davam edən NƏŞRLƏRİMİZ

1) Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu - qiymət 35 (30) manat - satışı bitib
2) "Vergi Məcəlləsi: Ümumi hissəsinin izahı" (II nəşr) -qiymət 40(35) manat
3) Əmək Qanunvericiliyi və Testlər Toplusu - qiymət 35 (30) manat (Satışına start verilib)
4) “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” (IV nəşr) - qiymət 40 (35) manat (Satışına start verilib)
5) Əməyin uçotu: A-dan Z-yə kitabı - qiymət 60 (50) manat
6) Vergi uçotu: A-dan Z-yə kitabı (VI nəşr) - qiymət 40 (35) manat (Satışı bitib)
7) Vergi Məcəlləsi 2022 - qiymət 17 (15) manat (Satışına start verilib)

Yaxın zamanlarda satışda olacaq Nəşrlərimiz
8) Vergi Məcəlləsi. Xüsusi hissənin izahı kitabı

Şərh yazın