Vəzifə təlimatının məzmunu və strukturu necə hazırlanmalıdır?

Vəzifə təlimatının məzmunu və strukturu necə hazırlanmalıdır?

Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” (IV nəşr) kitabından seçmə

Vəzifə təlimatının məzmunu isə təkcə işçinin əmək funksiyalarından ibarət deyil. Vəzifə təlimatında işçinin vəzifə öhdəlikləri, səlahiyyətlərinin hüdudları, vəzifəyə təyin olunan işçinin ixtisasına olan tələblər geniş və aydın şəkildə əks etdirilir.

Vəzifə təlimatı işəgötürənin hazırladığı sənədlər arasında mühüm yer tutmaqla, təşkilatın fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və muzdlu əməyin idarə olunmasında əvəzolunmaz rola malikdir. Vəzifə təlimatı ştat cədvəlində olan hər bir işçi üçün tətbiq edilir və əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində işçinin məsuliyyətini, öhdəliklərini, əsas hüquqlarını və funksiyalarını müəyyənləşdirir.

Vəzifə təlimatı konkret ixtisaslar üzrə tələbləri əks etdirdiyinə görə həm işçi seçimi prosesində namizədin işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı, həm də attestasiya prosesində işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün əvəzsiz rola malikdir.

Eyni zamanda, vəzifə təlimatlarında işçinin səlahiyyətlərinin sərhədlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi təşkilatda işçilər arasında əmək funksiyalarının rasional bölgüsünə və əmək intizamına əməl olunmasına nəzarəti həyta keçirməyə imkan yaradır.

Vəzifə təlimatı işəgötürənin və işçinin davranışının hüquqiliyini müəyyənləşdirməyə də kömək edir. Məhz bütün bu sadalanlara görə təşkilatlarda vəzifə təlimatlarının tərtibi və tətbiqi vacibdir.

Müvafiq standartlara uyğun olaraq vəzifə təlimatlarında aşağıdakı rekvizitlərin olması vacibdir: sənədi hazırlayan təşkilatın adı, sənədin adı, tarix, qeydiyyat nömrəsi, tərtib olunduğu yer, təsdiq qrifi, sənədin başlığı, əlavənin olması ilə bağlı qeyd, razılaşdırma vizası, razılaşdırma qrifi, sənədin icraçısının imzası.

Vəzifə təlimatı daxili təşkilati-normativ sənəddir, onun əslinin (birinci nüsxəsi) sonuncu səhifəsinin arxa tərəfində uyğun şöbə(lər)nin rəhbər(lər)i və hüquqşünas tərəfindən razılaşdırma vizası qoyulur. Sənəd təşkilatın rəhbərinin əmri və ya kollegial orqanın qərarı ilə təsdiq edilir. Təsdiqetmə qrifi birinci səhifənin yuxarı sağ güncündə yerləşdirilir. Razılaşdırma qrifi isə sənədin sonunda yerləşdirilir. Vəzifənin daşıyıcısı sənədlə tanış olması haqqında qeydin qarşısından imza atır.

Vəzifə təlimatının strukturu adətən aşağıdakı şəkildə olur:

-              Ümumi müddəalar;

-              İxtisasa tələblər;

-              Vəzifə öhdəlikləri;

-              Vəzifə öhdəliklərinin icrasının qiymətləndirilməsi meyarları;

-              Digər vəzifələrlə qarşılıqlı münasibətləri;

-              Hüquqları;

-              Məsuliyyəti.

 

 

Hal-hazırda satışı davam edən NƏŞRLƏRİMİZ

1) Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu - qiymət 35 (30) manat - satışı bitib
2) "Vergi Məcəlləsi: Ümumi hissəsinin izahı" (II nəşr) -qiymət 40(35) manat
3) Əmək Qanunvericiliyi və Testlər Toplusu - qiymət 35 (30) manat (Satışına start verilib)
4) “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” (IV nəşr) - qiymət 40 (35) manat (Satışına start verilib)
5) Əməyin uçotu: A-dan Z-yə kitabı - qiymət 60 (50) manat
6) Vergi uçotu: A-dan Z-yə kitabı (VI nəşr) - qiymət 40 (35) manat (Satışına start verilib)
7) Vergi Məcəlləsi 2022 - qiymət 17 (15) manat (Satışına start verilib)

Yaxın zamanlarda satışda olacaq Nəşrlərimiz
8) Vergi Məcəlləsi. Xüsusi hissənin izahı kitabı

Qeyd 1: Mötərizədə qeyd edilən qiymətlər daimi müştərilərimiz üçün nəzərdə tutulub.
Qeyd 2. Kitabların qiymətinə istənilən ünvana çatdırılma və CD-disk daxildir.

0 Komment

    Şərh yazın

    Xəbərlər