Vergi Məcəlləsinin tələblərinə görə, qeyri-rezidentlərə ödənilən royaltilərdən ödəmə mənbəyində 14 faiz ödəmə mənbəyində vergi tutulur və müvafiq olaraq bəyannamədə əks etdirilir. Vergi ödəyicilərini maraqlandıra...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə Əmək Məcəlləsinin 73-cü maddəsinə əsasən, müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam etdiril...
Vergi bəyannamələrinin yanlış göndərilməsi, yaxud göndərilməməsi bəzən mühasiblər, eləcə də müəssisə üçün çətin və çıxılmaz hallar yaradır. Mövzunu “vergiler.az”a mühasibat mütəxəssisi Murad Almasov şərh...
Satışı davam edən “Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı” (II nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabından seçmə ...
 Satışı davam edən “Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı” (II nəşr) kitabından seçmə 13.2.12. Gəlir Vergi ödəyiciləri və vergi orqanları arasında ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də gəlir, avans, mə...
Satışı davam edən “Vergi Uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 98.2.2-ci maddəsinə əsasən, işəgötürənin öz işçisinə malı, işi və ya xidməti təqdim etdiyi, yaxud hədiyyə verdiyi halda -...
Xəbər verdiyimiz kimi, İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının 6 saylı, 14 mart 2022-ci il qərarı ilə “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyi...
Çərşənbə, 27 Aprel 2022 10:47

Vergi ödəyicisinin şikayəti necə tənzimlənir? Xüsusi

Satışı davam edən “Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı” (II nəşr) kitabından seçmə Vergi ödəyicisinin həm məhkəməyə, həm də yuxarı vergi orqanına şikayət etmək hüququnun necə tənzimlənməsinə gəlincə, Vergi ...
Satışı davam edən “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabıdan seçmə Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsinə əsasən, cari vergi ödəmələrinin hesablanmasının 3 üsulu var. Vergi Məcəlləsinin 151.1-ci maddəsinə əsasən, ...
8 -dən səhifə 116