Dövlət Vergi Xidməti suala aydınlıq gətirir ...
7. Mülki Məcəlləyə əsasən qiymətli kağızların növlərinə aid olmayanı seçin. A) istiqraz B)) çek C) veksel D) investisiya fond payı Qeyd:. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti ərazi vergi orqanlarında və ray...
Sual: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən məzuniyyətdən istifadə zamanı işçilərin hüquqi təminatlarından biri düzgün verilməyib: A) Məzuniyyət dövründə işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək müqa...
Müəssisə işçilərinin aylıq əmək haqları üzrə sayının paylanması diaqramına əsasən aylıq əmək haqları 600 manatdan çox olan işçilərin orta əmək haqqını tapın (manatla). A) 840 B) 800 C) 760 D) 900   Növbəti tematik...
Sual. Kəşmir hansı ölkələr arasında mübahisə predmetinə çevrilmiş ərazidir? A) Hindistanla Nepal B) Pakistanla Əfqanıstan C)) Pakistanla Hindistan  D) İranla Əfqanıstan   Qeyd: İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Verg...
Sual. UNESCO-nun təcili qorunmağa ehtiyacı olan qeyr-maddi irs siyahısına daxil edilmişdir: A)) Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri B) Lahıc misgərlik sənəti C) Azərbaycan muğam ifaçılığı D)...
Dövlət Vergi Xidməti suala aydınlıq gətirir… ...
Satışı yekunlaşan “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabından seçmə ...
Cümə axşamı, 28 İyul 2022 08:02

Kimlər mütləq ƏDV ödəyicisi olmalıdır? Xüsusi

Satışı yekunlaşan “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı yekunlaşan “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (VI nəşr) kitabından seçmə ...
3 -dən səhifə 29