Dövlət Vergi Xidməti suala aydınlıq gətirir Sual. İşəgötürən öz işçisinə 1000 manat məbləği 0 faiz ilə borc vermişdir. Bu zaman Vergi məcəlləsinin 98.2.1 bəndinə əsasən işçinin gəliri hesab olunmalıdırmı və əg...
Dövlət Vergi Xidməti suala aydınlıq gətirir ...
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da müxtəlif sənaye məhsullarının satışı zamanı onlara servis xidmətləri ilə bağlı zəmanət verilir. Bəs zəmanət xidməti ilə bağlı istehsalçıların, satıçıların hansı vergi öhd...
Samir Seyidəhmədli iş karyerasına DVX-da (əvvəlki Vergilər Nazirliyi) 2005-ci ildən başlayıb... ...
Maliyyə mütəxəssisi Vüqar Mirheydərov “vergiler.az”a açıqlamasında mövzu ilə bağlı maraq doğuran məsələlərə aydınlıq gətirir. ...
7. Mülki Məcəlləyə əsasən qiymətli kağızların növlərinə aid olmayanı seçin. A) istiqraz B)) çek C) veksel D) investisiya fond payı Qeyd:. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti ərazi vergi orqanlarında və ray...
Sual: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən məzuniyyətdən istifadə zamanı işçilərin hüquqi təminatlarından biri düzgün verilməyib: A) Məzuniyyət dövründə işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək müqa...
Müəssisə işçilərinin aylıq əmək haqları üzrə sayının paylanması diaqramına əsasən aylıq əmək haqları 600 manatdan çox olan işçilərin orta əmək haqqını tapın (manatla). A) 840 B) 800 C) 760 D) 900   Növbəti tematik...
Sual. Kəşmir hansı ölkələr arasında mübahisə predmetinə çevrilmiş ərazidir? A) Hindistanla Nepal B) Pakistanla Əfqanıstan C)) Pakistanla Hindistan  D) İranla Əfqanıstan   Qeyd: İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Verg...
Sual. UNESCO-nun təcili qorunmağa ehtiyacı olan qeyr-maddi irs siyahısına daxil edilmişdir: A)) Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri B) Lahıc misgərlik sənəti C) Azərbaycan muğam ifaçılığı D)...
1 -dən səhifə 159