Burada çox maraqlı bir sual meydana çıxır. Əgər işçi həm əsas, həm də əlavə iş yerində işləyərsə, onda hamiləliyə və doğuma görə müavinət necə hesablanılmalıdır? ...
Əmək Məcəlləsinin 2-ci əlavəsində ilin soyuq vaxtında açıq havada və ya isidilməyən örtülü binalarda, habelə isti havalarda işin dayandırılması və işçilərə fasilələrin verilməsi şərtləri qeyd olunub:1. Havanın temper...
Sual: İş yerlərinin attestasiyası ilə bağlı sualım var. Bizim şirkət mühasibatlıq şirkətidir, işçilərimiz ofis şəraitində işləyir. Bilmək istəyirdim ki, bütün müəssələrdə iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi...
Sual: İcbari sığorta ilə bağlı yeni və köhnə hesablar üzrə müxabirləşmə necə aparılmalıdır?Cavab: Ümumiyyətlə işçinin icbari sığortası işəgötürənin borcudur və ona görə də hesablanılmış və ödənilmiş sığort...
- Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi və fiziki şəxs rüblük olaraq sadələşdirilmiş və muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyindən vergi bəyanna məsini təqdim edir. Fikrimcə, həmin vergi ödəyicisinin torpaq ...
Sual: Əmək müfəttişliyindən yoxlama zamanı iddia etdilər ki, firmamız kompyuter satışı ilə məşğul olduğuna görə bütün işçilərə 6 gün əlavə məzuniyyət verməliyik, yoxsa ona da cərimə tətbiq edəcəyik. Bilmək istərd...
Sual: Altay müəllim, oxucumuz Esmira Əhmədova maraqlı bir sual göndərib: Əmək müqaviləsi işçi işə götürüldükdən neçə gün sonra bağlanmalıdır və minimum neçə günlük ola bilər? ...
Çərşənbə axşamı, 10 Yanvar 2012 17:48

Alıcı hansı halda qaimə fakturaya möhür vurmalıdır

Sual: Satıcı satdığı mala görə yazdığı qaimə fakturanın hansı nüsxəsini alıcıya verməlidir? İndi qaimə fakturalar müxtəlif cürdür. Bəzilərinin qaiməsi kötük və ikinci hissədən ibarətdir. Bəziləri bir səhifəlik qai...
Sual: Şəxsi telefonundan xidməti danışıqlar məqsədilə istifadə edən işçiyə telefon kartının alınması üçün pul vəsaiti ödənilir. Bu zaman vergi və məcburi sosial ayırma öhdəlikləri necə olur və gəlir aid edilən xər...
Sual: «Monitor Konsaltinq» jurnalının hörmətli əməkdaşları! Hər şeydən əvvəl belə bir jurnal nəşr etdiyiniz üçün mühasiblər adından Sizə təşəkkür edirəm.  Sualım belədir. Yeni yaradılmış müəssisə əmlakında ola...
90 -dən səhifə 94