Sual: - Salam. A şirkətində 2010-cu ildə vergi yoxlaması kecirilib və şirkətə maliyyə sanksiyası hesablanıb. Bilmək istərdim ki, maliyyə sanksiyası hesablarda necə əks olunmalıdır? ...
Sual: - İcraçı direktor dəyişəndə vergi orqanlarına məlumat verilməlidir? İcraçı direktorla direkorun fərqi nədir? İcraçı direktorun yol verdiyi səhvlərə görə təsisçi məsuliyyət daşıyırmı?    C...
Sual: - Salam Monitor Konsaltinq. Sizə bir sualım var. Tutaq ki, işçiyə xəstə olduğu günlərə görə cəmi 290 manat müavinət hesablanılıb. Bunun 150 manatını müəssisə, 140 manatını isə Dövlət Sosial Müdafiə Fond...
Sual: - İşəgötürən vurduğu ziyana görə işçiyə əməkhaqqıdan tutulmaqla cərimə yazmaq hüququna malikdirmi?   Cavab: - İşçinin işəgötürən vurduğu ziyanla bağlı münasibətlər Əmək Məcəlləsinə...
Sual: Salam! Yaza bilərsinizmi hansı səbəbdən kassa mədaxil orderi ciddi hesabat blankına aid edilir, onu almaq üçün sifarış etmək lazımdır. Amma kassa məxaric orderi belə deyil, onu kassa kitabı kimi hər yerdən almaq olar...
"Təfsilatı ilə" rubrikası sərbəst auditor Altay Cəfərov və "MK" jurnalının təsisçisi Anar Bayramovun apardığı müzakirə nəticəsində formalaşır.   - Daha bir oxucumuz sınaq müddəti ilə bağlı sual gönd...
Sual: - Salam. A şirkətində 2010-cu ildə vergi yoxlaması kecirilib və şirkətə maliyyə sanksiyası hesablanıb. Bilmək istərdim ki, maliyyə sanksiyası hesablarda necə əks olunmalıdır? Bu zaman köhnə hesablar planı ilə nec...
Cavab: - Bu məsələ ilə bağlı əvvəlki buraxılışlarımızda ətraflı məlumat vermişəm.Amma yenə də qısa məlumatlandırmaq istərdim.   Mülki Məcəllənin 362-ci maddəsində konkret yazılıb:   Ma...
Sual: -  Salam. Sualım belədir. Hər hansı bir MMC digər bir MMC-yə faizlə borc verə bilərmi? Yoxsa bu hüquq ancaq kredit təşkilatlarına aiddir? ...
Sual: - İşçiyə əmək kitabçasının alınması ilə bağlı Məşğulluq İdarəsinə müraciət olunub. Lakin Məşğulluq İdarəsi əmək kitabçasını 1 ay müddətinə təmin edib. Bu müddət ərzində Əmək Müfəttişliyindən...
83 -dən səhifə 93