Sual. İşəgötürən işçini işəmuzd formada əməyin ödənilməsi qaydası ilə işçi ilə əmək müqaviləsi imzalayıb. Tarif (vəzifə) maaşı 300 manat olan işçinin əmək funksiyası təşkilatının məhsullarının satış üçün ...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual: İşçi 12 sentyabr 2022-ci il tarixdə vəfat ed...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual   Sual. İşəgötürən 1 il müddətli əmək müqa...
Sual.  İşəgötürən maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq, son 3 aydır ki, işçinin əmək haqqısı ödəyə bilər. İşəgötürən Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə (Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olm...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual. İşçi 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə iş...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sualSual. İşəgötürən Işçi ilə 1 sentyabr 2021-ci il ...
Sual. İşəgötürən ştatın ixtisarı ilə bağlı xitam verdiyi işçiyə orta aylıq əməkhaqqının iki misli miqdarında işdən çıxma müavinət hesablanmalıdır. Növbəli iş rejimində çalışan işçinin son 2 ayda əmək haqqı gə...
Sual. İşəgötürən 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə qeyd edir ki, işçinin əmək müqaviləsinə xitam tarixi 30 sentyabr 2022-ci il hesab edilsin. Aşağıdakı fikirlərin hansı yanlışdır: İşəgötürən 29 sentyabr 2022-ci il tarixd...
  Sual. İşəgötürən əmək funksiyasını pozan işçiyə ilkin olaraq töhmət verdikdən sonra, işçi yenə səhv edir. İşəgötürənin işçinin Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin "ç" (işçi özünün əmək funksiyasını və y...
  Sual: İşçi 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə işəgötürənə əmək müqaviləsi təqdim edərək, 15 sentyabr 2022-ci ildən işdən azad olunmasını xahiş edir. İşəgötürən həmin tarixdə işçinin işdən azad edir və həmin vəzif...
10 -dən səhifə 46