Satışına START verilən “ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
Satışını yekunlaşan “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə   Əgər işçi işlədiyi dövrdə kompensasiya alıbsa, o zaman istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiyada əlavə məzuniyy...
19 noyabr 2022-ci il tarixdə, saat 15:00-da keçiriləcək.  "Ştat cədvəli, Tabel uçotu və müəssisədaxili intizam qaydaları: Tələblər və Rəsmiləşdirmə" mövzusunda müzakirə olunacaq SUAL   Sual.  Özəl şirkətdə işəgöt...
19 noyabr 2022-ci il tarixdə, saat 15:00-da keçiriləcək.  "Ştat cədvəli, Tabel uçotu və müəssisədaxili intizam qaydaları: Tələblər və Rəsmiləşdirmə" mövzusunda müzakirə olunacaq SUAL ...
Satışına START verilən “ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
Satışı yekunlaşan “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə ...
19 noyabr 2022-ci il tarixdə, saat 15:00-da keçiriləcək təlimdə, "Tabel uçotu və müəssisədaxili intizam qaydaları: Tələblər və Rəsmiləşdirmə" mövzusunda müzakirə olunacaq SUAL...
Satışına START verilən “ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
19 noyabr 2022-ci il tarixdə, saat 15:00-da keçiriləcək.  "Tabel uçotu və müəssisədaxili intizam qaydaları: Tələblər və Rəsmiləşdirmə" mövzusunda müzakirə olunacaq SUAL ...
Satışı yekunlaşan “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə ...
7 -dən səhifə 46