24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual. İşçi 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə iş...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sualSual. İşəgötürən Işçi ilə 1 sentyabr 2021-ci il ...
Sual. İşəgötürən ştatın ixtisarı ilə bağlı xitam verdiyi işçiyə orta aylıq əməkhaqqının iki misli miqdarında işdən çıxma müavinət hesablanmalıdır. Növbəli iş rejimində çalışan işçinin son 2 ayda əmək haqqı gə...
Sual. İşəgötürən 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə qeyd edir ki, işçinin əmək müqaviləsinə xitam tarixi 30 sentyabr 2022-ci il hesab edilsin. Aşağıdakı fikirlərin hansı yanlışdır: İşəgötürən 29 sentyabr 2022-ci il tarixd...
  Sual. İşəgötürən əmək funksiyasını pozan işçiyə ilkin olaraq töhmət verdikdən sonra, işçi yenə səhv edir. İşəgötürənin işçinin Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin "ç" (işçi özünün əmək funksiyasını və y...
  Sual: İşçi 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə işəgötürənə əmək müqaviləsi təqdim edərək, 15 sentyabr 2022-ci ildən işdən azad olunmasını xahiş edir. İşəgötürən həmin tarixdə işçinin işdən azad edir və həmin vəzif...
Sual: İşəgötürən əmək müqaviləsinə xitam verərkən aşağıdakı proseslərin hansı həyata keçirmədikdə dövlət qurumu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.6-ci maddəsinə uyğun işçinin əmək müqaviləsinə əmək qanunveric...
ƏMAS altsisteminə nəzarətlə bağlı sualları DƏMX-in rəisi müavini cavablandıracaq “Sosial saat”ın bu dəfəki qonağı Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini İlqar Məmmədovdur. Əmək və #Məşğulluq Alt Sist...
4 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual: İşəgötürən işçi ilə bağladığı əmək ...
Sual: Müddətli əmək müqaviləsinin xitamı ilə bağlı aşağıdakı hallardan hansında əmək qanunvericiliyinin tələbi pozulub? İşəgötürən işçi ilə bağlanan əmək müqaviləsinin müddətini 6 il müəyyən edib. İşəgötü...
6 -dən səhifə 42