Satışı bitən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabından seçmə ...
15 oktyabr 2022-ci il tarixdə “Beşgünlük iş rejimindən iş vaxtının cəmlənmiş uçotunadək" mövzusunda keçiriləcək tematik təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual. İşçi hamilə olmasını əsas tutaraq işəgötürənə müraciə...
15 oktyabr 2022-ci il tarixdə “Beşgünlük iş rejimindən iş vaxtının cəmlənmiş uçotunadək" mövzusunda keçiriləcək tematik təlimdə müzakirə olunacaq sual   Sual. Aşağıdakı hallardan hansında bayram günü qabağı iş gü...
Satışı bitən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə ...
15 oktyabr 2022-ci il tarixdə “Beşgünlük iş rejimindən iş vaxtının cəmlənmiş uçotunadək" mövzusunda keçiriləcək tematik təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual. İşçi ali məktəbə daxil olduğu üçün işəgötürənə natam...
15 oktyabr 2022-ci il tarixdə “Beşgünlük iş rejimindən iş vaxtının cəmlənmiş uçotunadək" mövzusunda keçiriləcək tematik təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual: Növbəli iş rejimində işçinin iş günü 8 noyabr - Zəfər gü...
Sual. İşəgötürən işçini işəmuzd formada əməyin ödənilməsi qaydası ilə işçi ilə əmək müqaviləsi imzalayıb. Tarif (vəzifə) maaşı 300 manat olan işçinin əmək funksiyası təşkilatının məhsullarının satış üçün ...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual: İşçi 12 sentyabr 2022-ci il tarixdə vəfat ed...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual   Sual. İşəgötürən 1 il müddətli əmək müqa...
Sual.  İşəgötürən maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq, son 3 aydır ki, işçinin əmək haqqısı ödəyə bilər. İşəgötürən Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə (Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olm...
5 -dən səhifə 42