Bəzən müraicət edirlər ki, bir işçi eyni təşkilatda 2 vəzifə daşıya bilərmi? Tutaq ki, müəssisədə kassir işini ofis meneceri görür. Bu hal necə tənzimlənməlidir? Müəssisədə bir vəzifə nə qədər boş qala bilər? H...
Təcrübədə tez-tez yanlış bir yanaşma ilə qarşılaşırıq ki, sınaq müddəti ancaq yeni işə başlayan işçilər üçün təyin olunmalıdır. Ancaq bu belə deyil, sınaq müddəti əmək stajından asılı olmayaraq istənilən işçiy...
Cümə axşamı, 26 Yanvar 2012 07:00

Direktorla əmək müqaviləsinin bağlanılmalıdır?

Təsisçinin (təsisçilərin) təyin etdiyi direktorla əmək müqaviləsinin bağlanılıb-bağlanılmaması da təcrübədə çox rastlaşdığımız suallardandır. Təsisçisi (təsisçilər) direktoru təyin etdikdən sonra, art...
Bəzi təşkilatlar işçini təşkilat daxilində bir işdən digər işə keçirəndə onunla son haqq-hesab edirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, işçi eyni təşkilatda bir işdən başqa bir işə keçirilən zaman ya əmək müqaviləsinə əlavə v...
Tutaq ki, iş yerində gündəlik iş norması 8 saat və aylıq iş norması isə 176 saat müəyyən olunub. İşçi 176 saatı tam olaraq işləyibsə, ona minimum əməkhaqqından aşağı maaş verilə bilməz. Amma işçi bu normanın bir hiss...
Təcrübədə işçi işə götürülən zaman çox vaxt ərizə ilə müraciət edir. Belə suallarla tez-tez qarşılaşırıq ki, ərizənin təqdim olunması mütləqdirmi? Həmçinin, yoxlamaya gələn bəzi orqanların vəzifəli şəxsləri...
Kitabın digər fəsillərində əməkhaqqının, məzuniyyətin hesablanılmasında edilən nöqsanlara və onların təmin olunmamasına görə işəgötürənlərin məsuliyyət daşıdığını və cərimələrin tətbiq olunduğunu bildirmiş...
Sual: Kimlər üçün bayram,  ümumxalq hüzn günü günlərindən öncəki iş gününün müddəti bir saat qısadılır?Cavab: Sualınıza cavab vermək üçün Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə diqqət yetirək:Maddə 108. İstirahət,...
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələrdə əmək münasibətlərində olan, habelə istehsalatdan ayrılmaqla ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində, magistraturada (aspiranturada), klinik ordinaturada və t...
  Maraqlı məsələlərdən biri də işçinin əmək məzuniyyətinə nə vaxt çıxa bilməsidir. İşçi istənilən vaxt əmək məzuniyyətinə çıxa bilərmi? Onu da qarışdırmayaq ki, əmək məzuniyyətindən istifadə etmək ...
32 -dən səhifə 36