Burada bir maraqlı sual da meydana sıxır. Tutaq ki, işçi 01.02.2010-ci il tarixində işə qəbul edilib, əmək müqaviləsində nəzərdə tutulub ki, onun əsas məzuniyyət günü 21 təqvim günü olacaq. 01.10.2010-ci il tarixində, h...
Əmək Məcəlləsində əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsilə bağlı 134-cü maddə var, bunun üçün qaydalar müəyyənləşdirilib. Yuxarıda bildirmişdik ki, əmək məzuniyyətinin verilməməsi yolverilməzdir və həmin ...
Sual: 19 mart 2012-ci il tarixində iş gününün müddəti bir saat qısadılır? ...
Bəs, işçi əmək məzuniyyətində olduğu müddətdə təşkilatın rəhbərliyi onu geri, işə çağıra bilərmi? İşçi əmək məzuniyyətini yarımçıq qoya bilərmi? Təcrübədə dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı işçilərin na...
Sual: 19 mart 2012-ci il tarixində iş gününün müddəti bir saat qısadılır? Cavab: Sualınıza cavab vermək üçün Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə diqqət yetirək: ...
Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli, 137 saylı qərarında məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin siyahısı verilib: Nəzərə alınmayan ödəni...
Əmək müqaviləsinin əsas şərtlərindən biri də işçinin iş vaxtından artıq işlədilməsi məsələsidir. Bu, hazırda işçilərlə işəgötürənlər arasında olan ən aktual problemlərdən biridir. Təcrübədə dəfələrlə i...
  Əmək qanunverciliyinin maraqlı tərəflərindən biri də qeyd etdiyimiz kimi fərdi uçotla bağlı olan məlumatlardır. Bundan əlavə, müəssisələrin işçilərin əməkhaqqılarının, məcburi sosial sığorta məbləğlərinin hesa...
Kitabın «Əmək müqaviləsi» bölməsində qeyd etmişdik ki, İşçi əvəzçiliklə işlədiyi müəssisədə bağladığı əmək müqaviləsini əsas iş yerinə təqdim etməklə (sonradan əslini götürə bilər, surəti isə əsas iş ...
Əməkhaqqı ödənişinin digər formalarını isə, artıq Əmək Məcəlləsi işçi ilə işəgötürən arasında sərbəst formalaşdırır. Belə əməkhaqqı ödənişləri haqda əvvəlki fəsillərdə qısa məlumat vermişdik. Əmək m...
27 -dən səhifə 32