Satışı yekunlaşan və 2023-cü il tarixdən satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə Əvvəlcə, işçinin təşəbüsü ilə əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi hallarına baxaq. Əmək Mə...
Satışına START verilən "ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə" kitabından seçmə “Əmək müqaviləsinin müddəti” bölməsində əmək müqaviləsinin başlanma və bitmə tarixi ilə yanaşı, işə başlama tarixi haqqında məlumatlar da ...
Satışına START verilən "ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə" kitabından seçmə ƏMAS altsisteminə işçinin təhsili haqqında məlumatların inteqrasiyası həyata keçirilsə də, müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır. Bəzi işçilə...
Azərbaycanda tam elektron əmək müqaviləsinə keçidlə bağlı qanunvericilik paketi hazırlanıb və yaxın zamanda Milli Məclisə təqdim olunacaq. Növbəti ildə ölkədə bütün əmək müqavilələrində məcburi olaraq elektron imzalanm...
Satışı yekunlaşan “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə Xəstələnən işçinin işə gəlməyəcəyi barədə işəgötürənə vaxtında məlumat verməməsi müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olur. Mi...
Satışına START verilən "ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İşəgötürən tərəfindən işçinin əmək müqaviləsində hər hansı dəyişiklik həyata keçirildikdə, ƏMAS altsistemi yeni əmək müqaviləsi tərtib edir...
 Satışı yekunlaşan "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabından seçmə Təcrübədə ən çox müzakirə olunan hallardan biri də tam təqvim ayı çalışmayan işçilərə kompensasiyanın ödənilib-ödənilməməsidir. Bu müzak...
Satışına START verilən "ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də, işəgötürənlə işçi arasında bağlanan əmək müqaviləsinin tarixi ilə işçinin işə başlanma tarixlərini...
Satışı yekunlaşan “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə ...
5 -dən səhifə 107