İşçinin vəzifə funksiyalarında, maaşında dəyişikliklər olduqda onun necə rəsmiləşdirilməsi də maraqlı məsələlərdəndir. İşəgötürən eyni vaxtda işçinin vəzifə funksiyalarını, əmək haqqını, məzuniyyət günlərini...
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi mütləq əmr (sərəncam, qərar) formasında rəsmiləşdirilməlidir. Mövzu ilə bağlı yaranan sualları iqtisadçı ekspert Anar Bayramov “vergiler.az” üçün aydınlaşdırıb. Əmək Məcəllə...
İşəgötürənlər bir çox hallarda işçilərini tənbeh edəndə, onlara cəza verəndə cəzanı əsaslandırmaq üçün istifadə edilən ifadələrdən biri “daxili nizam-intizam qaydalarının pozulması”dır. Bəs nizam-intizam dedikd...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə əmək və məşğulluq sahəsində islahatların yeni mühüm mərhələsinə keçidi təmin edən “Əmək münasibətləri və məşğulluq” (ƏMAS) altsistemi 10 may ...
Əsasnaməyə edilən dəyişikliyə əsasən, 83-cü bənd Əsasnamədən çıxarılıb ...
Əsasnaməyə edilən dəyişikliyə əsasən, 83-cü bənd Əsasnamədən çıxarılıb Baş nazir Əli Əsədovun 19 avqust 2022-ci il tarixli, 320 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli...
Dəyişikliyə qədər Əsasnamənin 39-cu maddəsində qeyd edilirdi ki, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyət dövründə işçinin vəzifə maaşı, tarif dərəcəsi dəyişdirilmişdir...
Əsasnaməyə edilən dəyişiklikdə 28-ci bəndin beşinci abzası çıxarılıb. ...
Dəyişikliyə qədər, Əsasnamənin 28-ci maddəsinə əsasən orta gündəlik qazancın hesablanması zamanı iş günlərinin sayından müəyyən dövrə düşən iş günləri çıxılmalıdır... ...
Əsasnamədəki yeni dəyişikliklərlə bağlı vacib məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. ...
4 -dən səhifə 105