Satışına  START verilən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (III nəşr) kitabından seçmə Konstitusiya Mәhkәmәsi Əmək Məcəlləsinin 62-ci maddəsində nəzərdə tutulan, işəgötürənə işçini işdən kənalaşdırmağa əsas ver...
Satışına START verilən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə Əmək Məcəlləsinin 47-ci maddəsinin “f” (tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl edilməklə onların qarşılıqlı razılığı ilə)...
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalayıb. Qan...
Satışına START verilən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə Qeyd etdiyimiz kimi, Əmək Məcələsinin 112-ci maddəsinə əsasən, əmək məzuniyyəti əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarətdir. Bəzən əmək...
Satışı davam edən "ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Öncəki səhifələrdə yeni təşkilati strukturun yaradılması haqqında geniş məlumat verməyə çalışdıq. İndi isə cari struktur üzrə dəyişiklikləri nəzə...
Satışına START verilən "A-dan Z-yə: Kargüzarlıq" (V NƏŞR) kitabından seçmə Müəssisədaxili intizam qaydaları müəssisənin nizamnaməsində (əsasnaməsində) nəzərdə tutulan qaydada təsdiq edilməlidir. Müəssisənin nizamnamə...
Satışına START verilən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də, müddətli əmək müqaviləsinin bitdiyi gün işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi haqqın...
Satışı davam edən "ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bölmənin əvvəllərində ƏMAS altsistemində əmək müqaviləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında kifayət qədər məlumat verdik. İndi isə əmək müqaviləsi...
Satışına START verilən "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə Digər bir maraqlı məsələ işəgötürən tərəfindən işçinin ödənişsiz məzuniyyətdə olması halının məzuniyyət hüququ verən dövrdə nəz...
Çərşənbə axşamı, 07 Fevral 2023 07:29

ƏMAS altsistemində "Ştatdadırmı" sualının mahiyyəti Xüsusi

Satışı davam edən "ƏMAS Platforması: A-dan Z-yə" kitabından seçmə “Ştatdadırmı” bölməsində isə “Bəli” və “Xeyr” cavablarından biri seçilməlidir. Bu bölmə bir qayda olaraq dövlət qurumlarına aid edilir. Mümkün...
2 -dən səhifə 107