Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə əmək və məşğulluq sahəsində islahatların yeni mühüm mərhələsinə keçidi təmin edən “Əmək münasibətləri və məşğulluq” (ƏMAS) altsistemi 10 may ...
Əsasnaməyə edilən dəyişikliyə əsasən, 83-cü bənd Əsasnamədən çıxarılıb ...
Əsasnaməyə edilən dəyişikliyə əsasən, 83-cü bənd Əsasnamədən çıxarılıb Baş nazir Əli Əsədovun 19 avqust 2022-ci il tarixli, 320 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli...
Dəyişikliyə qədər Əsasnamənin 39-cu maddəsində qeyd edilirdi ki, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyət dövründə işçinin vəzifə maaşı, tarif dərəcəsi dəyişdirilmişdir...
Əsasnaməyə edilən dəyişiklikdə 28-ci bəndin beşinci abzası çıxarılıb. ...
Dəyişikliyə qədər, Əsasnamənin 28-ci maddəsinə əsasən orta gündəlik qazancın hesablanması zamanı iş günlərinin sayından müəyyən dövrə düşən iş günləri çıxılmalıdır... ...
Əsasnamədəki yeni dəyişikliklərlə bağlı vacib məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə  Əmək Məcəlləsinin 173-cü, “İşçilərin haqq-hesab sənədləri” maddəsinə əsasən, işəgötürən əmək haqqının hesablanması, ödənilmə...
Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, işçilərə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət hesablanarkən işçinin tarif (vəzifə) maaşı ilə yanaşı, aldığı mükafat (bonus) da nəzərdə tutulur. Mövzunu “...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə Əmək Məcəlləsinin 172-ci, “Əmək haqqının verilməsi müddətləri” maddəsinə əsasən, aylıq əmək haqqı işçilərə, bir qayda olaraq, iki h...
1 -dən səhifə 102