Prezidentin sərəncamı dövlət qurumunin müvafiq idarəsi ləğv edilərək başqa bir qurumun tərkibinə verilir. Bu halda, ləğv edilərək digər quruma birləşdiriləcək idarənin işçilərinin əmək müqaviləsinə xitam necə rəsmil...
Dəyişikliyə qədər, Əsasnamənin 28-ci maddəsinə əsasən orta gündəlik qazancın hesablanması zamanı iş günlərinin sayından müəyyən dövrə düşən iş günləri çıxılmalıdır... ...
Əsasnamədəki yeni dəyişikliklərlə bağlı vacib məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. ...
Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” (IV nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə  Əmək Məcəlləsinin 173-cü, “İşçilərin haqq-hesab sənədləri” maddəsinə əsasən, işəgötürən əmək haqqının hesablanması, ödənilmə...
Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” (IV nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” (IV nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” (II nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” (IV nəşr) kitabından seçmə ...
8 -dən səhifə 108