4 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual: İşəgötürən işçi ilə bağladığı əmək ...
Əsasnaməyə edilən dəyişikliyə əsasən, 83-cü bənd Əsasnamədən çıxarılıb ...
Sual: Müddətli əmək müqaviləsinin xitamı ilə bağlı aşağıdakı hallardan hansında əmək qanunvericiliyinin tələbi pozulub? İşəgötürən işçi ilə bağlanan əmək müqaviləsinin müddətini 6 il müəyyən edib. İşəgötü...
Əsasnaməyə edilən dəyişikliyə əsasən, 83-cü bənd Əsasnamədən çıxarılıb Baş nazir Əli Əsədovun 19 avqust 2022-ci il tarixli, 320 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli...
Sual: İşəgötürən əmək qabiliyyətini fasiləsiz olaraq hansı müddətdə itirən işçinin əmək müqaviləsinə xitam verə bilər?A) 6 ayB) 1 ilC) Müddətdən asılı olmayaraq əlil olduğu haldaD) Heç bir halda Təlim haqqında ətra...
Dəyişikliyə qədər Əsasnamənin 39-cu maddəsində qeyd edilirdi ki, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyət dövründə işçinin vəzifə maaşı, tarif dərəcəsi dəyişdirilmişdir...
Sual: İşəgötürən işçinin sosial şəbəkələrdəki yazısının təşkilatın nüfüzuna xələl gətirdiyini hesab etdiyi üçün əmək müqaviləsinə xitam verir. İşəgötürənin Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin "ç" bəndinə...
Əsasnaməyə edilən dəyişiklikdə 28-ci bəndin beşinci abzası çıxarılıb. ...
Prezidentin sərəncamı dövlət qurumunin müvafiq idarəsi ləğv edilərək başqa bir qurumun tərkibinə verilir. Bu halda, ləğv edilərək digər quruma birləşdiriləcək idarənin işçilərinin əmək müqaviləsinə xitam necə rəsmil...
Dəyişikliyə qədər, Əsasnamənin 28-ci maddəsinə əsasən orta gündəlik qazancın hesablanması zamanı iş günlərinin sayından müəyyən dövrə düşən iş günləri çıxılmalıdır... ...
2 -dən səhifə 102