"MKS Academy" MMC 24 sentyabr 2022-ci il tarixdə "Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyində ƏMAS-ın tələbləri" mövzusunda tematik təlim keçirib. Təlimçi olaraq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəll...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual: İşçi 12 sentyabr 2022-ci il tarixdə vəfat ed...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual   Sual. İşəgötürən 1 il müddətli əmək müqa...
Sual.  İşəgötürən maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq, son 3 aydır ki, işçinin əmək haqqısı ödəyə bilər. İşəgötürən Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə (Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olm...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə əmək və məşğulluq sahəsində islahatların yeni mühüm mərhələsinə keçidi təmin edən “Əmək münasibətləri və məşğulluq” (ƏMAS) altsistemi 10 may ...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sual Sual. İşçi 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə iş...
Çərşənbə, 21 Sentyabr 2022 08:31

ƏMAS platforması: A-dan Z-yə Xüsusi

Proqram təminatı və əmək qanunvericiliyinin tələblərinin addım-addım izahı ...
24 sentyabr 2022-ci il tarixdə keçiriləcək “Əmək müqaviləsinə xitamın əsasları: Əmək qanunvericiliyi və ƏMAS-ın tələbləri” mövzusunda təlimdə müzakirə olunacaq sualSual. İşəgötürən Işçi ilə 1 sentyabr 2021-ci il ...
Sual. İşəgötürən ştatın ixtisarı ilə bağlı xitam verdiyi işçiyə orta aylıq əməkhaqqının iki misli miqdarında işdən çıxma müavinət hesablanmalıdır. Növbəli iş rejimində çalışan işçinin son 2 ayda əmək haqqı gə...
Sual. İşəgötürən 10 sentyabr 2022-ci il tarixdə qeyd edir ki, işçinin əmək müqaviləsinə xitam tarixi 30 sentyabr 2022-ci il hesab edilsin. Aşağıdakı fikirlərin hansı yanlışdır: İşəgötürən 29 sentyabr 2022-ci il tarixd...
1 -dən səhifə 102