Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş "Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların Meyarları"na əsasən, bundan sonra həmin meyarlardan ən azı birinə cavab verən vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyici...
Satışda olan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının "Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər" bölməsindən seçmə Ezamiyyə xərclərinə keçməmişdən öncə qeyd edək ki, qanunvericiliklə vergi ödəyicisinin sərəncamı (əm...
Vergi ödəyicilərinin çətinliklərlə rastlaşdıqları vergitutma məsələlərindən biri də müəyyən əməliyyatların royatli sayılıb-sayılmaması, başqa sözlə, əməliyyatın alğı-satqı və ya royalti kimi vergiyə cəlb edilm...
EKVİTA şirkətinin vergi məsələləri üzrə məsləhətçisi Meyxanım Ələkbərova saytımızda mövzu ilə bağlı maraq doğuran müddəaları şərh edir Vergi Məcəlləsində ezamiyyə məsrəflərinin gəlirdən çıxılmasını tənzim...
Son illər ölkəmizdə müxtəlif formalı kursların təşkili ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinin sayı artıb. Sahibkarlar həm məktəbəqədər, həm məktəb proqramı, həm də mühasibat, proqram təminatı kimi hazırlıq kur...
Malların, məhsulların tədarük olunması, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarük olunması və sonradan emal olunaraq satılması və ya emal olunmayaraq satılması, əlvan metal tullantılarının tədarük olunaraq emal...
Çərşənbə, 17 İyun 2020 10:58

Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı 2 VACIB MƏQAM Xüsusi

Hal-hazırda satışda olan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabının "Əsas vəsaitlərin vergi uçotu" bölməsindən seçmə Təcrübədə rast gəlinən haldır ki, əsas vəsaitlərin təmir xərcləri müəyyən il üçün az və ya ...
Hal-hazırda satışda olan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabının "İcarə münasibətləri" bölməsindən seçmə Mühasibat uçotunun tələblərinə uyğun olaraq iki vergi ödəyicisi arasında yaranan istənilən xidmət münasib...
Hal-hazırda satışda olan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabının "Maliyyə lizinqi" bölməsindən seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri odur ki, lizinq alan və lizinq verən arasında bağlanan lizinq müqavilələrind...
Hal-hazırda satışda olan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabının "Elektron qaimə-faktura" bölməsindən seçmə Cədvəldən göründüyü kimi, elektron qaimənin hər bir növü üzrə konkret təqdim edilmə vaxtı müəyyən edi...
7 -dən səhifə 21