Xəbər verdiyimiz kimi, 1 yanvar 2020-ci il tarixdən Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklər Milli Məclis tərəfindən təsdiqlənərək təsdiq üçün Prezidentə təqdim olunub. Mks.az saytı olaraq bu dəyişikliklər haqqında ...
Sahibkarların, vergi ödəyicilərinin və mütəxəssislərin marağında olan məsələlərdən biri də dividendlərin ödənilməsi və ödənilən məbləğlərin vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cə...
Əmək Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə əsasən, işçi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada dövlət və ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə cəlb edildiyi müddət ərzində iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) sax...
"Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanuna əsasən, əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən ş...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Maraqlı mәsәlәlәrdәn biri dә işçilәrin ezamiyyәtdә olduğu zamanı әmәk haqqının...
İşçiləri istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta etməməsinə görə işəgötürənlər üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsində c...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Praktikada işəgötürənlərin işçi ilə həm əmək müqaviləsi, həm də xidmət müqavil...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Gəlir vergisinə tətbiq edilən bu güzəşt çox maraqlıdır. Əvvəllər bu maddədə müə...
Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Xidmәti ezamiyyәtdәn qayıdan işçinin tәqdim etdiyi digәr bir hesabat xidmәti tapşırığın icrası ilә bağlı tәqdim edilәn sәnәddir. Bu sәnәdi fәaliyyәt (xi...
Ölkəmizdə nağdsız hesablaşmalarla bağlı məsələlər "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanunla tənzimlənir. Bu qanunun tələblərinin pozulmasına görə Vergi Məcəlləsində maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulub. Bu sahədə ort...
11 -dən səhifə 21