İlkin olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, debitor və ya kreditor borclarının ümidsiz və ya iddia müddəti keçmiş olması ayrı-ayrı anlayışlardır. Məsələn, debitor borcun iddia müddəti keçə bilər amma ümidsiz ola bilməz. Yaxud borcun iddia müddəti keçməsə də, borc ümidsiz ola bilər.