Vergi Məcəlləsində son illər edilmiş vacib dəyişikliklərdən biri elektron qaimə-fakturaların tətbiqi ilə bağlıdır. Praktikada elektron qaimə-fakturaların təqdim edilməsi ilə bağlı mütəxəssislər, vergi ödəyiciləri arasında müəyyən fikir ayrılıqları olur: - --

- Alınmış avans məbləğlərinə görə elektron qaimə-faktura verilməlidirmi?;

- Elektron qaimə-faktura malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsidirmi?;

- Elektron qaimə-faktura verildikdən sonra başqa bir sənəd tələb olunurmu?

Sualları sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir.