Çərşənbə axşamı, 11 İyun 2019 11:52

Ezamiyyə xərcləri necə tənzimlənməlidir? (Misallarla izah) Xüsusi

Nazirlər Kabinetinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin ezamiyyə Qaydaları”nda ezamiyyəti zamanı sənədləşmə qaydaları, respublika ərazisi daxilində və xarici ölkəyə ezamiyyə ...
Təcrübədə rast gəlinən halların biri də vergi ödəyicilərinin vergi uçotunda olmayan şəxslərlə biznes münasibətlərin qurulmasıdır. Vergi ödəyiciləri xidmət müqaviləsi ilə çalışan şəxslərə ödəmələr verərkən, öd...
Vergi Məcəlləsinin (VM) 118.1-ci maddəsində hüquqi və fiziki şəxslərin bir ildən artıq müddətə təsərrüfat fəaliyyətində istifadə etdikləri qeyri-maddi obyektlərə çəkilən xərclər qeyri-maddi aktivlərə aid edilir. Mövzu...
Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci maddəsinə görə, vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (y...
Vergi Məcəlləsinin 159.4-cü maddəsinə görə, vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət göstərməsi, habelə barter əməliyyat...
Vergi Məcəlləsinin 161.2-ci maddəsinə görə, vergi ödəyicisi vergi tutulan əməliyyatın əvəzində mal, iş və ya xidmət alırsa, yaxud almağa hüququ varsa, bu malların, işlərin və ya xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan bazar d...
Məlumat üçün bildirək ki,  Vergi Məcəlləsinin edilən dəyişikliyə əsasən, bəzi sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri 01 yanvar 2019-cu il tarixdən məcburi qaydada sadələşdirilmiş formada verginin hesablanması hüququndan məh...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabı 25 aprel 2019-dan SATIŞDA Xəbər verdiyimiz kimi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlik sığortası üzrə ödənişlər ilkin olaraq "Sosal üzrə bölüşdürülməmiş ödənişlər" bölməsind...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabı 25 aprel 2019-cu il tarixdən satışda Yeni kabus: "Sosal üzrə BÖLÜŞDÜRÜLMƏMİŞ ödənişlər"  2019-cü ildən vergi ödəyicilərinin kabusuna çevrilən söz birləşmələrinə yenisi əlavə olu...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabı 25 aprel 2019-cu il tarixdən satışda Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi hüququnu itirən fiziki və hüquqi şəxslər Vergilər Nazirliyinin “Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında” Arayı...
8 -dən səhifə 24