Vergi Məcəlləsində əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinətdən gəlir vergisi hesablanması zamanı hər hansı güzəşt nəzərdə tutulmayıb. ...
Faiz gəlirlərinə sıra gəlirlər aid edilir. Məsələn banklar, kredit təşkilatları üçün faiz gəlirləri - müştərilərə verilən kreditlər üzrə əldə edilən faiz məbləğləri, maliyyə lizinqini həyata keçirən şəxslər ü...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun təqdimatında 01 yanvar 2019-cü il tarixdən edilən dəyişikliklərin ən əsası sadələşdirilmiş vergi ödəyici olanların əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması oldu....
Anar Bayramovun müəllifi olduğu və satışı başa çatan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV-nin hesablanmasına təsir edən amilləri nəzərdən k...
Təcrübədə rast gəlinən məsələlərdən biri də işçinin həm dövlət orqanında, həm də özəl sektorda çalışmasıdır. Özəl sektor qeyri-neft sahəsi ilə məşğul olan fəaliyyət hesab edilir. Bu məsələ ilə bağlı yaranan s...
Gəlir və ya mənfəət vergisinin ödəyiciləri oktyabrın 15-dək "Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında" arayış formasını vergi orqanlarına təqdim etməlidirlər.  "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi, iqtisad...
Artıq oktyabrın 1-dən vergi ödəyiciləri 3-cü rüb üçün cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında arayışı vergi orqanlarına təqdim etməyə başlayıblar. Bu yaxınlarda Vergilər Nazirliyi həmin arayışların formasında m...
Vergi öhdəliyi yarandıqda vergi ödəyicilərini vergi orqanının həyata keçirdiyi məlumatlandırma prosesi, hansı hallarda ödəyicinin hesablarına sərəncam qoyulması, vergi borcunun dövlət büdcəsinə birbaşa ödənilməsi üçün t...
Bitməsinə cəmi 10 kitab qalan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Maddənin tələblərinin mühasib həmkarlarımız tərəfindən aydın formada başa düşülməsi üçün praktiki misalların yer aldığı cədvəllərdən istifad...
Vergi məsələləri üzrə ekspert Emin Səttarov ƏDV-lə bağlı maraqlı məqama aydınlıq gətirib: "Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsi ilə bağlı bir halın izahını qeyd etmək istərdim. Fərz edək ki, ƏDV ödəyicisi olan müəssi...
7 -dən səhifə 31