Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin 10.01.2020-ci il tarixli 1917040101750800 №-li Əmri ilə  “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi qaydası təsdiq edilib. Silsilə yazılarımızda yeni hesabat formasın...
Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsində edilmiş dəyişiklikləri sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edib. Bu dəyişikliklərdə vergi ödəyiciləri üçün ən maraqlı məsələ keçid əməliyyatları, yəni əvvəlki illərdə olmu...
"Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabında seçmə 53.6-cı maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:“Vergi ödəyicisi tərəfindən eyni əməliyyat üzrə bu Məcəllənin 58.7-ci maddəsində nəzər...
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin 10.01.2020-ci il tarixli 1917040101750800 №-li Əmri ilə  “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi qaydası təsdiq edilib. Silsilə yazılarımızda yeni hesabat formasın...
"Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Maraqlıdır ki, işçi iki və ya daha çox iş yerində çalışarsa, icbari tibbi sığorta haqqının tutulması necə həyata keçiriləcək? “Tibbi sığorta haqqında...
"Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabında seçmə “Əmtəəsiz əməliyyatlar” anlayışını sadə şəkildə belə izah etmək olar ki, belə əməliyyatlar zamanı faktiki heç bir mal, iş, xidmət təqdim olunmur, hər ...
"Vergi qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Bundan əlavə, “Tibbi sığorta haqqında” AR Qanununa əsasən icbari tibbi sığorta hesablanacaq “əmək haqqı” dedikdə, Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsinin...
Cümə axşamı, 09 Yanvar 2020 06:13

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları necə hesablanacaq? Xüsusi

"Sosial Sığorta haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu"na əsasən, muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir əldə edən sığortaolunanlar üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı a...
Sığorta - sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində münasibətlərdir. ...
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr tarixli 1704-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun...
6 -dən səhifə 37