2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş Vergi Məcəlləsinə əmtəəsiz əməliyyat və riskli vergi ödəyicisi anlayışları gətirilib. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Məcəllənin 13.2.82-ci maddəsində qe...
"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 29.11.2019-cu il tarixli Qanununa əsasən, ƏDV ödəyiciləri 2020-ci il 1 yanvar tarixinə yaranmış debitor borcları və al...
Xəbər verdiyimiz kimi, Vergilər Nazirliyi proqram təminatında səkkiz növdə elektron qaimə-fakturanin hazırlayaq vergi ödəyicilərin istifadəsinə verib. Bu yazımızda “Malların qaytarılması qaiməsi” adlı elektron qaimə-faktu...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 13.2.80-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 13.2.81 – 13.2.83-cü maddəl...
Elmir RAMAZANOV, Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət Baş İdarəsinin rəis müavini Aparılan dəyişikliklər ƏDV ödəyiciləri tərəfindən ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtının müəyyən edilməsində inzibatçıl...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə ... 7) malların emala verilməsi barədə Bu tip elektron qaimə-faktura o zaman təqdim edilir ki, malların emala verilməsi başqa vergi ödəyicisi ...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə ... 9) Vergi Məcəlləsinin 177.5-ci maddəsinə əsasənVergi Məcəlləsinin 157.3.3-cü maddəsinə əsasən, 3 il müddətindən çox olmamaqla, verg...
Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən, 1 yanvar 2020-ci il tarixdə Vergi Məcəlləsinə "Malların alış aktı" adlı 71-2-ci maddəsi əlavə edilib. 71-2.1. Bu Məcəllənin 130.1-1-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınma...
Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən, vergi ödəyiciləri 1 yanvar 2020-ci il tarixdən  elektron qaimə-fakturaları əməliyyatın xarakterindən asılı olaraq elektron qaimə-faktura təqdim etməlidir. ...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 58.8-ci maddə üzrə:1.22.3.1. 58.8-ci maddə (58.8.1 – 58.8.3-cü maddələr istisna olmaqla) aşağıdakı redaksiyada verilsin: ...
5 -dən səhifə 37