Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 166-cı maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:“166.1. Bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi tutulan əməliyyatı...
Xəbər verdiyimiz kimi, ƏDV ödəyiciləri yanvarın 31-dək mal, iş və və xidmətlərlə bağlı debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Forması tərtib edərək vergi orqanlarına təqdim etməli...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 175.1.1-ci maddədə “bu Məcəllənin 176-cı maddəsinə uyğun olaraq” sözləri “alınmış elektron qaimə-faktura üzrə malların (işlərin, ...
Xəbər verdiyimiz kimi, ƏDV ödəyiciləri yanvarın 31-dək mal, iş və və xidmətlərlə bağlı debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Forması tərtib edərək vergi orqanlarına təqdim etməli...
Xəbər verdiyimiz kimi, ƏDV ödəyiciləri yanvarın 31-dək mal, iş və və xidmətlərlə bağlı debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Forması tərtib edərək vergi orqanlarına təqdim etməli...
Məlum olduğu kimi, ƏDV ödəyiciləri yanvarın 31-dək mal, iş və və xidmətlərlə bağlı debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Forması tərtib edərək vergi orqanlarına təqdim etməlidirl...
Vergi Məcəlləsinin 175.1.1-ci maddəsinin tələbinə görə, əvəzləşdirilən ƏDV-nin vaxtı hesabat dövrü ərzində həyata keçirilmiş sayılan mal göndərilməsini, iş görülməsini, yaxud xidmət göstərilməsini nəzərdə tuta...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Dəyişikliyin forması: Düzəliş və ləğv 150.3.3-cü maddə üzrə:150.3.3.2-ci maddədə “ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödə...
"Həmkar dəstəyi" rubrikası Hər zaman həmkarlarına dəstək verən mks.az saytı yeni rubrikaya start verir. Rubrikamızda saytımıza müraciət edən həmkarlarımızın sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı qarşılaşdığı cətinliklər haqq...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 16.1.11-6-cı maddə (16.1.11-6.1 – 16.1.11-6.3-cü maddələr istisna olmaqla) aşağıdakı redaksiyada verilsin:“16.1.11-6. aşağıdakı şəxslər...
4 -dən səhifə 37