Vergilər Nazirliyi "Əmək münasibətlərinin şəffaflaşdırılması sahəsində vergi nəzarətinin gücləndirilməsi barədə Konsepsiya"nı yeni redaksiyada təsdiq edib. Konsepsiya vergi nəzarəti tədbirləri ilə əhatə olunan vergi öd...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 85.8-ci maddәdә “qaldırılıbsa” sözündәn sonra “vә ya vergi ödәyicisi riskli vergi ödәyicisidirsә” sözlәri әlavә edilsin; 85.8. ...
Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklərdə yeni – 76.1-1-ci maddə əlavə edilib. Maddədə deyilir ki, bu Məcəllənin 76.1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, vergi ödəyicisinin vergi öhdəliklərinin müəyyən edilməs...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 1.40. aşağıdakı mәzmunda 109.9-cu maddә әlavә edilsin: “109.9. Әmtәәsiz әmәliyyatlar çәrçivәsindә әldә edilmiş sәnәdlәr gәlird...
"Həmkar dəstəyi" rubrikası Hər zaman həmkarlarına müxtəlif məsələlərdə dəstək verən mks.az saytı bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Bu rubrika altında saytımıza müraciət edən həmkarlarımızın sahibkarlıq fəal...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Aşağıdakı məzmunda 77.5 – 77.7-ci maddələr əlavə edilsin:“77.5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəf...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 58.10-cu maddədə “görə işəgötürənə” sözlərindən sonra “, habelə bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsinə uyğun olaraq aparıcılıq, ça...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 1.23. 65.2-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:“Bu zaman kredit təşkilatları və ya bank əməliyyatlarını aparan ş...
Vergi ödəyicisi hansı halda sadələşdirilmiş vergi metodunu tətbiq etmək hüququnu özündə saxlayır? Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. 2019-cu il yanvarın 1-dək olan ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şə...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 aprel tarixli 1341 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, ...
3 -dən səhifə 37