"Həmkar dəstəyi" rubrikası Hər zaman həmkarlarına müxtəlif məsələlərdə dəstək verən mks.az saytı bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Bu rubrika altında saytımıza müraciət edən həmkarlarımızın sahibkarlıq fəal...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Aşağıdakı məzmunda 77.5 – 77.7-ci maddələr əlavə edilsin:“77.5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəf...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 58.10-cu maddədə “görə işəgötürənə” sözlərindən sonra “, habelə bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsinə uyğun olaraq aparıcılıq, ça...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 1.23. 65.2-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:“Bu zaman kredit təşkilatları və ya bank əməliyyatlarını aparan ş...
Vergi ödəyicisi hansı halda sadələşdirilmiş vergi metodunu tətbiq etmək hüququnu özündə saxlayır? Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. 2019-cu il yanvarın 1-dək olan ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şə...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 aprel tarixli 1341 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, ...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 166-cı maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:“166.1. Bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi tutulan əməliyyatı...
Xəbər verdiyimiz kimi, ƏDV ödəyiciləri yanvarın 31-dək mal, iş və və xidmətlərlə bağlı debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Forması tərtib edərək vergi orqanlarına təqdim etməli...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 175.1.1-ci maddədə “bu Məcəllənin 176-cı maddəsinə uyğun olaraq” sözləri “alınmış elektron qaimə-faktura üzrə malların (işlərin, ...
Xəbər verdiyimiz kimi, ƏDV ödəyiciləri yanvarın 31-dək mal, iş və və xidmətlərlə bağlı debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Forması tərtib edərək vergi orqanlarına təqdim etməli...
8 -dən səhifə 81