Vergilər Nazirliyinin İqtisadi təhlil departamentinin baş direktoru Natiq Şirinov Milli Mühasiblər Forumunda vergi ödəyicilərini sevincidirəcək daha bir açıqlama verib: "Bildiyiniz kimi, artıq B1 və B2 hesabatları yoxdur, kombinə ol...
“Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə’ bəyannaməsinin “Güzəşt və azadolmalar barədə məlumat” bölməsi təkmilləşdirilib. Bölmənin adından göründüyü kimi, 3 saylı əlavə formada Vergi ...
Çərşənbə axşamı, 11 İyun 2019 11:52

Ezamiyyə xərcləri necə tənzimlənməlidir? (Misallarla izah) Xüsusi

Nazirlər Kabinetinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin ezamiyyə Qaydaları”nda ezamiyyəti zamanı sənədləşmə qaydaları, respublika ərazisi daxilində və xarici ölkəyə ezamiyyə ...
Təcrübədə rast gəlinən halların biri də vergi ödəyicilərinin vergi uçotunda olmayan şəxslərlə biznes münasibətlərin qurulmasıdır. Vergi ödəyiciləri xidmət müqaviləsi ilə çalışan şəxslərə ödəmələr verərkən, öd...
Vergi Məcəlləsinin (VM) 118.1-ci maddəsində hüquqi və fiziki şəxslərin bir ildən artıq müddətə təsərrüfat fəaliyyətində istifadə etdikləri qeyri-maddi obyektlərə çəkilən xərclər qeyri-maddi aktivlərə aid edilir. Mövzu...
Vergi Məcəlləsinin 161.1-ci maddəsinə görə, vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (y...
Vergi Məcəlləsinin 159.4-cü maddəsinə görə, vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət göstərməsi, habelə barter əməliyyat...
Vergi Məcəlləsinin 161.2-ci maddəsinə görə, vergi ödəyicisi vergi tutulan əməliyyatın əvəzində mal, iş və ya xidmət alırsa, yaxud almağa hüququ varsa, bu malların, işlərin və ya xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan bazar d...
Məlumat üçün bildirək ki,  Vergi Məcəlləsinin edilən dəyişikliyə əsasən, bəzi sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri 01 yanvar 2019-cu il tarixdən məcburi qaydada sadələşdirilmiş formada verginin hesablanması hüququndan məh...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabı 25 aprel 2019-dan SATIŞDA Xəbər verdiyimiz kimi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlik sığortası üzrə ödənişlər ilkin olaraq "Sosal üzrə bölüşdürülməmiş ödənişlər" bölməsind...
8 -dən səhifə 63