Çərşənbə axşamı, 18 Fevral 2020 05:31

12 aydan az işləyənlər üçün məzuniyyət necə hesablanmalıdır? Xüsusi

Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Əmək qabiliyyətinin itirilməsi zamanı müavinətin hesablanması ilə bağlı Əsasnamədə qeyd edilir ki, işçinin hansı müddətdə işləməsindən as...
Anar Bayramovun müəllifi olduğu "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Qeyd etdiyimiz kimi, kameral vergi yoxlamasının nəticəsi olaraq, vergi ödəyicisinə dəqiqləşdirmiş bəyannamə və ya sosial hesabatın təqdim olunması ha...
Anar Bayramovun müəllifi olduğu "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İdxal əməliyyatlarından danışarkən, Nazirlər Kabinetinin 303 saylı, 14 oktyabr 2013-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilən “Fiziki şəxslər tərəf...
Cümə axşamı, 13 Fevral 2020 10:01

Nağdsız hesablaşmalarla bağlı 3 incə məqam (Misalla izah) Xüsusi

Anar Bayramovun müəllifi olduğu "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Təcrübədə rast gəlinən müzakirələrdən biri odur ki, vergi ödəyicisi gəlirdən çıxılmayan xərclər üzrə və ya qeyri-sahibkarlıq üzrə ödənişl...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 71-1-ci maddə üzrə: 71-1.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: ...
Cümə axşamı, 13 Fevral 2020 05:10

Nizamnamə kapitalı kimi əmlak qoyula bilər? Xüsusi

Anar Bayramovun müəllifi olduğu "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmlakın nizamnamə kapitalına qoyulması adətən iki hal üzrə baş verir:1) Təşisçinin öz mülkiyyətində olan əmlakın nizamnamə kapitalına qoyulması;...
Vergilər Nazirliyi "Əmək münasibətlərinin şəffaflaşdırılması sahəsində vergi nəzarətinin gücləndirilməsi barədə Konsepsiya"nı yeni redaksiyada təsdiq edib. Konsepsiya vergi nəzarəti tədbirləri ilə əhatə olunan vergi öd...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 85.8-ci maddәdә “qaldırılıbsa” sözündәn sonra “vә ya vergi ödәyicisi riskli vergi ödәyicisidirsә” sözlәri әlavә edilsin; 85.8. ...
Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklərdə yeni – 76.1-1-ci maddə əlavə edilib. Maddədə deyilir ki, bu Məcəllənin 76.1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, vergi ödəyicisinin vergi öhdəliklərinin müəyyən edilməs...
Satışı davam edən "Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə 1.40. aşağıdakı mәzmunda 109.9-cu maddә әlavә edilsin: “109.9. Әmtәәsiz әmәliyyatlar çәrçivәsindә әldә edilmiş sәnәdlәr gәlird...
7 -dən səhifə 81