Müasir həyatın reallıqlarından biri də elektron ticarətin dinamik inkişafı, gündəlik məişətimizə daxil olmasıdır. Elektron ticarətin vergiyə cəlb olunması ilə bağlı aktual məsələlərdən birinə iqtisadçı ekspert Anar Bay...
Satışı davam edən “Vergi Məcəlləsi. Ümumi hisssənin izahı” kitabından seçmə ...
Satış davam edən “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (V nəşr) kitabından seçmə ...
Həmkarlarımız və oxucularımızla aparılmış müzakirələrin nəticəsi olaraq vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı hazırlıq kurslarının təşkilinə qərar verdik.  ...
Satışı davam edən “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Vergi Məcəlləsi: Ümumi hissənin izahı” kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (V nəşr) kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissənin izahı” kitabından seçmə ...
Müasir həyatın reallıqlarından biri də elektron ticarətin dinamik inkişafı, gündəlik məişətimizə daxil olmasıdır. Elektron ticarətin vergiyə cəlb olunması ilə bağlı aktual məsələlərdən birinə iqtisadçı ekspert Anar Bay...
Dividentlərin vergidən azad edilməsi sahibkarların gəlir və xərclərinin uçotunun aparılması istiqamətində stimullaşdırıcı addımlardan hesab olunur. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. ...
7 -dən səhifə 115