"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabndan seçmə ...
1 yanvar 2019-cu il tarixdən vergi ödəyicilərinə xidmət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin məcburi olaraq müvafiq olaraq gəlir və mənfəət vergisi ödəyicisi olması səbəbindən “cari vergi ödəmələrin hesablanması haqq...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən, hər hansı əmlak və torpağı olmayan gəlir və ya mənfəət vergisi ödəyicisi (ƏDV ödəyiciləri əlavə olaraq aylıq olaraq ƏDV bəyannaməsi t...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsinə əsasən, əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan və növbəti vergi ilində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətin...
Mks.az saytının əldə etdiyi məlumata əsasən, Vergilər Nazirliyi Xidmət sferasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri ilə bağlı qərarına ciddi dəyişiklik etmək niyyətindədir. Artıq Vergi Məcəlləsinə son dəyişiklikl...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə ...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə kitabından seçmə"  Əvvəlki misalda respublika daxili ezamiyyə normalarının hesablanması hallarına aydınlıq gətirdik. Ancaq ezamiyyə xərcləri ilə bağlı bir hal var ki, o ayrıca izah olunmalıdır. Misa...
Mülki Məcəllənin 808-ci maddəsinə əsasən, komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin komitentin hesabına bir və ya bir neçə əqd bağ...
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli, 89 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın formasının tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”ı təsdiq edilib. Qaydalarda elektron ...
Təcrübədə rast gəlinən müzakirələrdən biri odur ki, vergi ödəyicisi gəlirdən çıxılmayan xərclər üzrə və ya qeyri-sahibkarlıq üzrə ödənişlər edərkən, bunlar limitə aid edilir, yoxsa yox. Bu suala misalların köməyi il...
6 -dən səhifə 63