"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə (Zəruri qeyd: Kitabda addımlar şəkillərdən istifadə olunmaqla təqdim edilib)  Fərdi sahibkarlar sosial hesabatların 2 növünü təqdim edirlər: - Fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyy...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə əmək haqqıdan gəlir vergisinin tutulması ilə bağlı əvvəlkilərlə müqayisədə nisbətən mürəkkəb məsələləri nəzərdən keçirək. Tutaq ki, işçi həm dövlət orqanın...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əsas vəsaitlərin silinməsi və oğurlanması zamanı əsas vəsaitin silinməsi ƏDV baxımdan vergi tutulan əməliyyat hesab olunur. Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinə əsasən,...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabndan seçmə ...
1 yanvar 2019-cu il tarixdən vergi ödəyicilərinə xidmət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin məcburi olaraq müvafiq olaraq gəlir və mənfəət vergisi ödəyicisi olması səbəbindən “cari vergi ödəmələrin hesablanması haqq...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən, hər hansı əmlak və torpağı olmayan gəlir və ya mənfəət vergisi ödəyicisi (ƏDV ödəyiciləri əlavə olaraq aylıq olaraq ƏDV bəyannaməsi t...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsinə əsasən, əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan və növbəti vergi ilində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətin...
Mks.az saytının əldə etdiyi məlumata əsasən, Vergilər Nazirliyi Xidmət sferasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri ilə bağlı qərarına ciddi dəyişiklik etmək niyyətindədir. Artıq Vergi Məcəlləsinə son dəyişiklikl...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə ...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə kitabından seçmə"  Əvvəlki misalda respublika daxili ezamiyyə normalarının hesablanması hallarına aydınlıq gətirdik. Ancaq ezamiyyə xərcləri ilə bağlı bir hal var ki, o ayrıca izah olunmalıdır. Misa...
3 -dən səhifə 60