"Vergi Qanunvericiliyi Toplusu 2012"-dən seçmələr

Daxili və xarici ezamiyyə zamanı işçinin getmə və gəlməsi necə rəsmiləşdirilməlidir?

  • PDF faylını al

“İşçilərin ezamiyyə qaydalarına” əsasən, Respublika ərazisi daxilində ezamiyyələr zamanı ezamiyyət yerində olmanın faktiki müddəti, ezamiyyət yerinə gəlmə və ezamiyyət yerindən getmə haqqında ezamiyyət vəsiqəsində edilən qeydlər üzrə müəyyən edilir. Əgər işçi müxtəlif yaşayış məntəqələrinə ezam olunmuşsa, gəlmə günü və getmə günü haqqında hər məntəqədə, ayrıca qeyd edilir.

Ardını oxu...

Vergi Məcəlləsinə görə əmək müqaviləsinin bağlanmamasına nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

  • PDF faylını al

Vergi Məcəlləsinin 58-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) bağlamadan işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Hansı məlumatlar kommersiya sirri sayılır

  • PDF faylını al

“Kommersiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanundan çıxarış
 
Maddə 4. Kommersiya sirri hesab edilən məlumatlar
4.1. Aşağıdakılar istisna edilməklə, hüquqi və fiziki şəxslərin bu Qanunun
tələblərinə uyğun olan məlumatları kommersiya sirri hesab edilir:

Ardını oxu...

Qanunvericiliklə kimlər nəğd pul hesablaşmalarını Nəzarət kassa aparatı ilə həyata keçirməyə bilər?

  • PDF faylını al

Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı fəaliyyət növləri ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları həyata keçirmədən apara bilər:
qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda);
qiymətli kağızların satışı;

Ardını oxu...

Ezamiyyə hesabatı necə gün ərzində verilməlidir və hansı sənədlər əlavə olunmalıdır?

  • PDF faylını al

“Ezamiyyə qaydalarına” əsasən İşçi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra ezamiyyət ilə əlaqədar xərclədiyi vəsaitlərin məbləği haqqında avans hesabatını 3 gün ərzində təqdim etməlidir.

Ardını oxu...