"Vergi Qanunvericiliyi Toplusu 2012"-dən seçmələr

Vergi orqanı hansı şərt daxilində hesaba sərəncam qoya bilər?

  • PDF faylını al

Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı məcəlləyə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir. 

Ardını oxu...

Vaxtında ödənilməyən vergiyə görə nə qədər faiz və hansı müddətə hesablanır?

  • PDF faylını al

Vergi Məcəlləsinin 59-cu maddəsində qeyd edilib ki, Vergi və ya cari vergi ödəməsi bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur. 

Ardını oxu...

Kassada nə qədər pul çatmadıqda, vergi orqanı maliyyə sanksiyası tətbiq edir?

  • PDF faylını al

Vergi Məcəlləsinə 58.8-ci maddəsinə əsasən pul vəsaitin müyyən miqdarda uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmasına görə vergi ödəyicisinə sanksiya tətbiq edilir. Maddədə belə qeyd olunub:

Ardını oxu...

ƏDV sub-uçot hesabından ödənişində hansı vaxt önəmlidir?

  • PDF faylını al

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli, 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən  Vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, 

Ardını oxu...

ƏDV sub-uçot hesabından məbləğlər hara və necə ödənilə bilər?

  • PDF faylını al

Nazirlər Kabinetinin  30 dekabr 2007-ci il tarixli, 219 saylı qərarı ilə təsdiq etdiyi “Vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi” qaydalarına əsasən  ƏDV sub-uçot hesabından ƏDV məbləğlərinin köçürülməsi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:

Ardını oxu...