Mühasibat uçotu

Kassa məxaric orderinin imzalanması prosesi hansı ardıcılıqla həyata keçirilməlidir?

  • PDF faylını al

Kassa məxaric orderi yazıldıqdan sonra «AA» MMC-nin rəhbərliyinə təqdim olunur və rəhbərlik sənədə imza atdıqdan sonra baş mühasib kassa məxaric orderini imzalayır.

Ardını oxu...

Kassa limiti necə tənzimlənməlidir?

  • PDF faylını al

İndi isə kassa əməliyyatları haqqında əlavə məlumatlar verək. Kassa limitinin məbləği ilə bağlı Milli Məclisin 28 mart 1995-ci il tarixli, 1004 saylı qərarı var.

Ardını oxu...

Mədaxil qəbzinin kassa mədaxil orderindən fərqi nədir?

  • PDF faylını al

Təcrübədə istifadə olunan sənədlərdən biri də mədaxil qəbzidir. Bu sənədin hansı hallarda istifadə olunması ilə bağlı çoxlu suallar verilir.

Ardını oxu...

Yeni və köhnə hesablar üzrə əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə aid misal

  • PDF faylını al

Kassa və bank əməliyatların necə memorial orderlərinə işlənməsindən sonra əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə diqqət yetirək.

Ardını oxu...