Mühasibat uçotu

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası necə həyata keçirilməlidir?

  • PDF faylını al

Aşağıda yeni Milli Mühasibat Uçotu Standartlarında qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası ilə bağlı yer almış məlumatları təqdim edirik. Məsləhət görürük ki, oxucular bu məlumatı diqqətlə oxusunlar. 

Ardını oxu...

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların dəyəri birbaşa xərclərə silinə bilər?

  • PDF faylını al

Bəli, mühasibat uçotu qaydalarında buna heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Ən əsası odur ki, belə inventarların dəyəri çox azdır. Həmçinin, Vergi Məcəlləsində də 100 manatdan yuxarı və istismar müddəti 1 ildən çox olanlar - əsas vəsait kimi qəbul edilir.

Ardını oxu...

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər yeni hesablar planında necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Hər bir müəssisənin gündəlik rastlaşdığı müxabirləşmələrdən, əməliyyatlardan biri də vergi ilə bağlıdır. Gündəlik mal satışı, gündəlik xidmət göstərilməsi və s. Bu kimi əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin hesablanılmasına rast gəlirik.

Ardını oxu...

Torpaq, tikili və avadanlıqlar Milli Mühasibat Uçotu Standartında necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Mühasibat balansının 11-ci maddəsi “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlanır. Bu maddəyə müəssisənin maddi və fiziki formaya malik olan aktivləri daxildir. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” 7 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartında açıqlanıb.

Ardını oxu...

Mühasibatlığa aidiyyatı olmayan işçi kassir ola bilər?

  • PDF faylını al

Kassa sənədlərini müəssisənin rəhbəri, baş mühasib, kassir və vəsaiti kassadan alan şəxs imzalamalıdır. Kassir vəzifəsinə əmək müqaviləsi ilə istənilən şəxs təyin oluna bilər. Müəssisədə kassir vəzifəsi yoxdursa, onun vəzifələrini müəssisənin rəhbəri apara və sənədi müvafiq qaydada imzalaya bilər.

Ardını oxu...