Mühasibat uçotu

Yeni hesablar planında ehtiyatlar necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Yeni hesablar planının 20 saylı maddəsində (Ehtiyatlar) belə hesab yoxdur. Amma biz təcrübədə 211 saylı “İnventarlar” adlı hesab, 211-1 saylı “Ehtiyatda olan inventarlar” və 211-2 saylı “İstimarada olan inventarlar” adlı subhesabların açılmasını məqsəduyğun sayırıq. Məntiqlə yanaşsaq, məlumdur ki, inventar alınır. Həmin inventar ehtiyatda da, istismarda da olsa, fiziki formaya malikdir.

Ardını oxu...

Əsas vəsaitlərin mədaxil olunması necə müxabirləşir?

  • PDF faylını al


Müəssisə digər təşkilatdan (malgöndərəndən) 1.000 manatlıq avadanlıq (məsələn, kompyuter) alıb. Alınan avadanlıq istismara verilib.

Ardını oxu...

Mənfəət vergisi yeni hesablar planında necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticəsi təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətini və ya zərərini müəyyənləşdirməkdir.

Ardını oxu...

“Qudvil” anlayışının misalla izahı

  • PDF faylını al

Digər vacib fərqlərdən biri “Qudvil” anlayışının olmasıdır. Əvvəllər mühasibat uçotunda belə bir anlayışdan ümumiyyətlə,istifadə olunmayıb. Sadə şəkildə desək, qudvil hər hansı bir təşkilatın dəyərində yaranan fərqdir. Bildiyiniz kimi istənilən müəssisənin aktivləri, öhdəlikləri və kapitalı var. Aktivlərdən öhdəlikləri çıxdıqda yerdə kapital (və yaxud xalisaktivlər) qalır.

Ardını oxu...

Təhtəlhesab şəxs aldığı vəsaitin avans hesabatını necə gün ərzində verməlidir? (Nümünəvi forma)

  • PDF faylını al

Əvvəlki qaydalarda, təhtəlhesab şəxs aldığı vəsaitin xərclənməsi haqqında 3 gün

müddətimndə avans hesabatı təqdim etməli idi. Hazırda da vergi orqanları, DSMF

əməkdaşları yoxlamalar zamanı bunun yerinə yetirilməsini tələb edirlər. Deyirlər

ki, kassadan alınmış vəsaitə görə 3 gün müddətinə avans hesabatı verilməlidir,

verilməsə, bu artıq pozuntudur

Ardını oxu...