Mühasibat uçotu

Mənfəətin istifadəsi üzrə uçot necə aparılmalıdır?

  • PDF faylını al

81 №-li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı üzrə aşağıdakı subhesablar açıla bilər:
81-1 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr»
81-2 «Mənfəətin digər məqsədlərə istifadəsi» və başqaları

Ardını oxu...

Ezamiyyə vərəqəsi necə doldurulmalıdır (Nümünəvi forma)

  • PDF faylını al

Həmçinin işçiyə qaydalara əsasən ezamiyyə vəsiqəsi verilməlidir. Ezamiyyə vəsiqəsinin qaydalarda təsdiq olunmuş forması var və aşağıdakı nümunədə dəqdim edirik.
İşçi ezamiyyə məntəqəsinə çatdıqda «SS» firması birinci “gəldi” qrafasına gəlmə tarixini yazmalı, imzalamalı və möhürləməlidir. Həmçinin, Qəbələdən çıxan zaman bu qeydlər “getmə” qrafasında qeyd olunmalıdır. İşçi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra 3 gün müddətində avans hesabatını təqdim etməlidir.

Ezamiyyə vərəqəsinin nümünəvi forması

 

Təhtəlşəxslərlə hesablaşmaların müxabirləşməsi necə həyata keçirilir?

  • PDF faylını al

«AA» firmasının işçisi Əliyev Məmməd Əli oğlu təsərrüfat xərcləri üçün vəsait xərcləyib və bu məbləğ 100 manat təşkil edib. İşçi hesabatı verdikdən sonra vəsaitin kassadan alınması haqqında müraciət edib və onun istəyi  təmin olunaraq kassadan 100 manat ödənilib.

Bu zaman müxabirləşmələr belə olacaq:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DT   KT     Məbləğ    Əməliyyatın açılışı:
26 (Ümumtəsərrüfat xərcləri) 71 (Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar)

 100  manat

Əliyev Məmməd təsərrüfat xərcləri üçün vəsait xərcləyib  və avans hesabatını təqdm edib.
721 (İnzibati xərclər) 244 (Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar)     
71 (Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar)  50 (Kassa)  1.000 manat  İşçi kassadan vəsaiti geri götürüb.
244 (Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar)  221 (Kassa)    


 
 
                                                                        
                
             
 
 
  
 
 
 

Bölüşdürlməmiş mənfəətin müxabirləşməsi (yeni və köhnə hesablar üzrə)

  • PDF faylını al

Misal: Müəssisənin hesabat ilinin sonunda mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra 10.000 manat bölüşdürülməmiş mənfəəti qalıb.
Bu halda aşağıdakı şəkildə müxabirləşmələr aparılmalıdır:

 

 

 

DT KT Məbləğ Əməliyyatın açılışı
80 (Mənfəət və zərər)
88.1 (Hesabat ilinin
bölüşdürülməmiş
mənfəəti)
 10.000
manat
Hesabat ilinin xalis mənfəəti silinir
801 (Mənfəət və silinir.
zərər)
341 (Hesabat ilinin
bölüşdürülməmiş
mənfəəti)

 

 

 

 

 


 

Büdcə, QHT və Bələdiyyə təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını necə tətbiq etməlidir?

  • PDF faylını al

“Mühasibat uçotu” haqqında Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən,  Büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi qaydaları mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Maliyyə Nazirliyi) tərəfindən müəyyən edilir.

Ardını oxu...