Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə

İşçinin iş vaxtından artıq nə qədər işləməsinə görə cərimə yazılır?

  • PDF faylını al

İşçinin iş vaxtından artıq neçə saat işə cəlb oluna bilməsi də qanunvericiliklə tənzimlənir. Bu hal əmək müqaviləsində nəzərdə tutula da bilər, tutulmaya da. bu məsələni əmək müqaviləsi vasitəsilə tənzimləmək çətindir. Çünki bir gün bir saat, digər gün isə 2 saat artıq işləyə bilər.

Ardını oxu...

Sınaq müddətində özünü doğrultmayan işçini işdən necə azad etmək olar? (Nümünəvi forma)

  • PDF faylını al

Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində işçinin sınaq zamanı özünü doğrultmadığına görə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi şərti göstərilməlidir.

Ardını oxu...

Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi nə deməkdir?

  • PDF faylını al

Əmək Məcəlləsində əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsilə bağlı maddələr var, bunun üçün qaydalar müəyyənləşdirilib. Yuxarıda bildirmişdik ki, əmək məzuniyyətinin verilməməsi yolverilməzdir və həmin maddələrdə bu sərtləşdirilib.

Ardını oxu...

İşəgötürən 65 yaşa çatmış işçini Əmək Məcəlləsinin hansı maddəsi ilə azad etməlidir?

  • PDF faylını al

Yaş həddi ilə bağlı Əmək Məcəlləsində işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv olunması şərtlərində də dəyişikliklər edilib. 
Maddə 70. işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları
Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər:

Ardını oxu...

Əmək məzuniyyətinin müddətinə bayram və istirahət günləri daxil edilir?

  • PDF faylını al

Əmək Məcəlləsinə məzuniyyətlə bağlı edilən ən son olan dəyişikliklərdən biri də işçinin əmək məzuniyyəti dövrünə təsadüf edən bayram günlərilə bağlıdır. Əmək məcəlləsinin 114-cü maddəsinin 6-ci bəndinə əsasən əmək məzuniyyəti dövrünə düşən iş günü hesab olunmayan bayram günləri məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmir və ödənilmir .

Ardını oxu...