Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə

Əmək şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı müqaviləyə xitam verildikdə müavinət necə hesablanır?

  • PDF faylını al

Əmək müqaviləsinə əmək şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı xitam verildikdə işçiyə orta aylıq əməkhaqqının azı 2 misli miqdarında müavinət ödənilməlidir.

Ardını oxu...

Işçi boş iş yerini əvəz etdikdə rəsmiləşdirmə necə aparılmalıdır?

  • PDF faylını al

Burada bir məqamı nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, işçini daha ağır və zərərli işə keçirmək qadağandır. Məsələn, ofisdə işləyən inzibatçıya yeraltı işlərdə çalışan təsərrüfat işçisinin vəzifələrini həvalə etmək qadağandır.  İndi isə işçinin boş iş yerini əvəz etməsi ilə bağlı əmrin nümunəvi formasına nəzər yetirək.

 

“Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə” kitabı– Mühasib və HR-lərin stolüstü kitabı

Kitabda işçinin işə qəbulu prosesindən başlayaraq həyata keçirilməsi zəruri olan addımlar - əmək müqaviləsinin bağlanması, əmək kitabçasının açılması, sosial sığorta şəhadətnaməsinin alınması, əmək haqqı, ondan tutulmalar və güzəştlər, məzuniyyətlər və müavinətlər, onların növləri və hesablanması qaydaları, işçilərin və iş yerlərinin attestasiyası, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi, bu zaman müavinətlərin hesablanması və hesabatları doldurulması ilə bağlı ətraflı məlumat vermişik.
4-cü təkmilləşdirilmiş nəşrdə biz son üç nəşrdə gözdən qaçan ən xırda incəlikləri belə misalların köməyi ilə şərh etməyə çalışaraq yeni misallar daxil etmişik.

Nəşri əldə etmək istəyənlər istəklərini Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz. adressine və ya 012-437-32-67 və 050-265-72-65 saylı telefonlara bildirin. Kitabın qiyməti 20 manatdır və istənilən ünvana çatdırılma pulsuzdur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Növbəli iş rejimi necə rəsmiləşir? (Nümünəvi forma)

  • PDF faylını al

 

İşçi bir növbədən digər növbəyə keçirildikdə, bu, ya işəgötürən tərəfindən təsdiqlənmiş qrafikəsasında aparılmalı, ya da əmək müqaviləsinə əlavə və əmrlə rəsmiləşdirilməlidir.
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

Əmək kitabçası kim tərəfindən imzalanmalıdır?

  • PDF faylını al

Əmək kitabçası ya işəgötürən, ya da onun müəyyən etdiyi məsul şəxs tərəfindən imzalanır. Əmək kitabçası ilk dəfə hansı işəgötürən tərəfindən doldurulursa, onun möhürü ilə də təsdiq edilir. Hüquqi şəxs yaratmadan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs işçinin əmək kitabçasında aparılmış qeydləri imzası ilə təsdiq edir.

Ardını oxu...

İşçiyə hansı hallarda töhmət və ya xəbərdarlıq verilməlidir (NÜMÜNƏVİ FORMA)

  • PDF faylını al

Məlumat üçün bildirim ki, tənbehlər aşağıdakı kimi ola bilər:
İşçi əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirmədikdə, yaxud keyfiyyətsiz yerinə yetirdikdə, Əmək Məcəlləsinin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan, həmçinin əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini, müəssisədaxili intizam qaydalarını pozduqda işəgötürən ona aşağıdakı intizam tənbehlərindən birini tətbiq edə bilər:

Ardını oxu...