Fəaliyyəti dayandırılmış xüsusi razılıq (lisenziya) bərpa edildikdə rüsum ödənilməlidir?

  • PDF faylını al

 
 
 
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 23.3-cü maddəsinə əsasən, Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxsin adının,
 təşkilati-hüquqi formasının dəyişdiyi halda və ya fəaliyyəti dayandırılmış xüsusi razılığın (lisenziyanın) bərpa edilməsi hallarında xüsusi razılıq (lisenziya) yenidən rəsmiləşdirilərkən dövlət rüsumu tutulmur.