Müəssisə bank hesabının açılması üçün vergi ilə yanaşı DSMF-dən bildiriş almalıdır?

  • PDF faylını al

Vergi Məcəlləsinin 35.1-ci maddəsinə əsasən  vergi şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra 1 gün müddətinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi) müəyyən etdiyi formada məlumatı elektron və (və ya) kağız daşıyıcılar vasitəsilə göndərir.
Bu isə o anlama gəlir ki,  vergi ödəyicinin DSMF-dən bank hesabı alınması üçün bildiriş almağına ehtiyac qalmır. Qeyd edək ki, bu maddə dövlət qeydiyyatı vergi orqanları tərəfindən aparılan hüquqi şəxslər, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filiallara aid edilir.