Xidmət müqaviləsinin forması fayl şəklində

  • PDF faylını al

Oxuculara maraqlı olacağını nəzərə alıb kitabın sonunda təcrubədə istifadə olunan bir neçə müqavilə formasını təqdim edirik.
Kitabdan yararlananlar bu nümunəvi müqavilə formalarından işlərin xarakterindən asılı olaraq tam və yaxud müəyyən maddələri dəyişdirməklə istifadə edə bilərlər.