Əlbəttə ki, müfəttişlər yoxlama zamanı səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərlərsə, bunu onların nəzərinə çatdırmaq, xəbərdarlıq etmək lazımdır. Məsələn, müfəttişliyin vəzifəli şəxsinin işəgöt...
Yoxlama zamanı işəgötürənlərin müfəttişlərə hansı sənədləri təqdim etməyə borclu olduqları da təcrübədə ən çox rast gəlinən suallardandır. Bəzən yoxlamaya gələn DƏMX-nin vəzifəli şəxsləri deyirlər k...
Təcrübə göstərir ki, əmək müqaviləsi bağlandıqdan sonra müqavilədən kənar hadisələr baş verir. Belə hallardan biri də işçinin işdən kənarlaşdırılmasıdır. Bu, işçinin işdən çıxarılması kimi başa düşül...
İşçini iş vaxtından artıq işə cəlb edilməsi istisnasız bütün iş yerləri üçün keçərli deyil. Xüsusilə ağır və zərərli sahələrdə işləyən işçilərin iş vaxtından artıq işə cəlb edilməsinə yol verilmir. ...
Əmək müqaviləsində sınaq müddəti müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində işçinin sınaq zamanı özünü doğrultmadığına görə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi şərti göstərilmə...
İndi isə əmək qabiliyyətinin itirilməsi və işçinin vəfat etməsi ilə bağlı hallara diqqət yetirək. Əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) ...
    Məsələn, tutaq ki, işçinin aylıq əməkhaqqı 260 manatdır və dekabr ayının 31-işəgötürən işçinin razılığı ilə onu işə cəlb edib. Nəzərə alaq ki,həmin ayda 26 iş günü var. İşçi ilə ba...
Vergi Məcəlləsində belə bir maddə var: 102.1.9. vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində əsas yaşayış yeri olduğu daşınmaz əmlakının təqdim edilməsindən gəlir; Tutaq ki, vergi ödəyicisinin bir neçə evi var. Tə...
Məsləhət görərdik ki, işəgötürən və işçilər arasında narazılıq olmaması üçün əmək məzuniyyətlərinin verilməsi növbəliyi cədvəli tərtib olunandan sonra işçilər bununla tanış edilsin. Çünki təcrübədə b...
Müəssisənin ləğv olunması, işçi və ştatların (iş yerlərinin) ixtisar edilməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə aşağıdakı ödənişlər edilir: - Orta əməkhaqqıdan az olmamaqla işdən...
13 -dən səhifə 25