Çərşənbə axşamı, 20 Noyabr 2018 08:14

01 yanvar 2019-cü il tarixdən Əmək haqqı üzrə İşçi və İşəgötürəninin ödəyici məbləğlər (MÜQAYİSƏLİ CƏDVƏL)

Məlumat verdiyimiz kimi, 01 yanvar 2019-cu ildən etibarən  işçilərin əmək haqqılarından tutulan gəlir vergisi və sosial ayırmalarla bağlı həm Vergi Məcəlləsinə, həm də “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa ciddi dəyişikliklər olacaq. Milli Məcllisə göndərilən "2019-cu il üçün büdcə paketi"ndə nəzərdə tutulan dəyişikliklər müzakirə olunduqdan sonra təsdiq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunacaq.

Vergi Məcəlləsinə Əmək haqqıdan tutulan gəlir vergisi ilə bağlı təklif olunan dəyişikliklər:

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində muzdlu işləyən fiziki şəxslər üçün (7 il müddətində güzəşt nəzərdə tutulur)

 • Aylıq gəlirləri 8000 manatadək olduqda gəlir vergisi üzrə 100 faiz;
 • 8000 manatdan çox olduqda isə 14 faiz güzəşt.

 

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əmək haqqıdan hesablanan məcburi dövlət sosial sığorta ayırmaları ilə bağlı təklif edilən dəyişikliklər

 

Sıra 

№-si

Gəlirin məbləği

İşçidən hesablanan sosial ayırma

İşəgötürənin hesabladığı sosial ayırma

1

200 manata qədər

 3 faiz

22 faiz

2

200 manatdan yuxarı

6 manat + 200 manatdan yuxarı 10 faiz

44 manat + 200 manatdan yuxarıməbləğin 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxucularımıza dəyişikliklərin aydın olması üçün mks.az saytının ekspertlərinin hazırladığı  4 mümkün halın misallarla izahını təqdim edirik (İşçi üzrə hesablamalar nəzərə alınmaqla):

 

Sıra 

№-si

Əmək haqqı məbləği

Gəlir vergisi

İşçinin əmək haqqısından sosial ayırma

İşsizlik sığortası Cari və 01 yanvar 2019-cu ildən etibarən eynidir)

 

Ödəniləcək əmək haqqı

 

 

Cari dövrə hesablama

 

01 yanvar 2019-cu ildən etibarən

Fərq

Cari dövrə hesablama

 

01 yanvar 2019-cu ildən etibarən

Fərq

Cari dövrə hesablama

01 yanvar 2019-cu ildən etibarən

Fərq

200 manata qədər olduqda 

1

200 manat

3.78 ((200-173) x14 faiz)

0.00

3.78 azalma

6 manat (200x3%)

6 manat (200x3%)

0

1, 00 manat (200 x 0,5 faiz)

189.22 manat
(200-3.78-6-1)

193 manat (200-6-1)

3.78 manat
artım

200 – 2500 manat aralığında

2

1000 manat

115.78 ((1000-173 manat)x 14 faiz)

0.00

115.78 manat azalma

30 manat (1000x 3%)

86 manat (6+(1000-200) x10 faiz)

56 manat artm

5, 00 manat (1000x 0,5 faiz)

849.22 (1000-115.78-30-5)

909.00 manat (1000-86-5)

59.78 manat artım

2500-8000 manat aralığında

3

3000 manat

475 manat ((350 manat+ ( 3000 manat-2500 manat)x25 %)  

0.00

475 manat azalma

90 manat (3000 x3 faiz)

286 manat (6+(3000-200) x10%)

196 manat artım

15, 00 manat (3000x 0,5 faiz)

2420 manat (3000-475-90 -15 manat)

2699 manat (3000-286 -15)

279 manat artım

8000 manatdan çox olduqda

4

9000 manat

1975 manat (350+(9000-2500)x 25%)

140 manat ((9000-8000) x 14faiz)

1835 manat azalma

270 manat (9000 x 3 faiz)

886manat (6+(9000-200) x10 faiz) manat

616 manat artım

45, 00 manat (9000x 0,5 faiz)

6710 manat (9000-1975-270 -45 manat)

7 929manat (9000-140-886 -45)

1219.00 manat artım

 

  Oxucularımıza dəyişikliklərin aydın olması üçün mks.az saytının ekspertlərinin hazırladığı  4 mümkün halın misallarla izahını təqdim edirik (İşəgötürən üzrə hesablamalar nəzərə alınmaqla):

 

 

Sıra 

№-si

Əmək haqqı məbləği

İşşisizlik sığortası

Məcburi dövlət sosial ayırma

İşəgötürəninin ödəyici cəmi məbləği   

Cari dövrə hesablama

01 yanvar 2019-cu ildən etibarən

Fərq

Cari dövrə hesablama

 

01 yanvar 2019-cu ildən etibarən

Fərq

Cari dövrə hesablama

01 yanvar 2019-cu ildən etibarən

Fərq

200 manata qədər olduqda 

1

200 manat

1 manat (200 manat x 0.5 faiz)

1 manat (200 manat x 0,5 faiz)

yoxdur

44manat (200x 22%)

44 manat (200x22 %)

yoxdur 

 45 manat (44+1)

45 manat (44+1 manat)

yoxdur

200 manatdan çox məbləğ üzrə

2

1000 manat

5 manat (1000 x 0,5 faiz)

5 manat (1000 x 0,5 faiz)

yoxdur

220 manat (1000 x 22 faiz)

164 manat (44+(1000-200) x15 faiz)

56 manat azalma

225 manat (5+ 220)

169 manat (5+164)

56 manat azalma

3

3000 manat

15 manat (3000 manat x 0.5 faiz)  

15 manat (3000 manat x 0,5 faiz)  

yoxdur

660 manat (3000 x 22 faiz)

464 manat (44+(3000-200) x15 faiz)

196 manat azalma

675 manat (15+ 660)

479 manat (15+464)

196 manat azalma

4

9000 manat

45 manat (9000x 0.5 faiz)

45 manat (9000x 0.5 faiz)

yoxdur

1 980 manat (9000 x 22 faiz)

1364 manat (44+(9000-200) x15 faiz) manat

616 manat azalma

6975 manat (9000-45-1980 manat)

7 591 manat (9000-45-1364)

616 manat artım

 Qeyd edək ki, cədvəllər neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində muzdlu işləyən fiziki şəxslər üçün etibarlıdır.

"Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabı ARTIQ SATIŞDA + CD diski (qanunvericilik və nümünələr) 

"Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabı müvafiq milli normativ hüquqi aktların, dövlətlərarası standartların və ən yaxşı təcrübələrin öyrənilməsi əsasında hazırlanmışdır. Kitabda müəssisə və təşkilatların sənəd dövriyyəsində istifadə olunan sənədlərin tərtibinə və rəsmiləşdirilməsinə müəyyənləşdirilən spesifik və ümumi tələblər tək-tək nəzərdən keçirilmiş, sənədlərin dəyərinin ekspertizası, təşkilat və dövlət arxivlərində mühafizəsi, məhvi məsələləri ətraflı şəkildə izah olunmuş, işgüzar yazışmalar və danışıqlarda əməl olunmalı prinsip və normalara toxunulmuş, hər fəslin sonunda təcrübədə ən çox istifadə olunan sənəd nümunələri yerləşdirilmişdir.

Kitabın üzərində olan xüsusi proqram təminatlı CD diskə kargüzarlıq və arxiv işini əhatə edən bütün qanunvericilik aktları, Azərbaycanın qəbul etdiyi dövlətlərarası standartlar və kitaba daxil ediləndən daha çox sənəd nümunələri yerləşdirilib.
Kitabın qiyməti 28 manat, daimi müştərilərimiz üçün isə 24 manat təşkil edir. Kitabın istənilən ünvana çatdırılması ödənişsiz həyata keçirilir. Kitabı nəğd və ya köçürmə yolu ilə əldə edə bilərsiniz.

Siz sadəcə sifariş edin, biz ünvana çatdırarıq:
012 564 86 85, 050 368 12 72, Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

MÜHASİBAT UÇOTU 2018 YENİDƏN İŞLƏNİLMİŞ IV NƏŞR SATIŞDA

Mühasiblərin stolüstü kitabı: - Standartların sadə dildə izahı, 1000-dən çox müqayisəli müxabirləşmə

- Maliyyə hesabatlarının Dövriyyə cədvəli və hesabların təhlili əsasında nümunəvi doldurulması
- Mənfəət vergisi bəyannaməsinin tərtibi
- “Mühasibat uçotu haqqında” qanuna son dəyişikliklər layihəsinin şərhi

Siz sadəcə sifariş edin, biz ünvana çatdırarıq:
012 564 86 85, 050 368 12 72, Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Vergi Qanunvericiliyi: Rəsmi Sənədlər və Şərhlər Toplusu - 2018 SATIŞDA

“Vergi qanunvericiliyi: rəsmi sənədlər və şərhlər toplusu – 2018” adlanan kitab şərti olaraq 2 hissədən ibarətdir: rəsmi sənədlər və şərhlər.

Yeni nəşrin birinci hissəsində ən son dəyişiklik və əlavələr nəzərə alınmaqla vergi münasibətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar (Vergi Məcəlləsi, Nazirlər Kabinetinin qərarları, Prezidentin fərman və sərəncamları, Vergilər Nazirliyinin normativ aktları) yerləşdirilib. Kitabın 8 fəsildən ibarət ikinci hissəsi isə vergi, mühasibatlıq məsələlərinin şərhinə həsr olunub. Bu fəsillərdə Elektron qaimə-faktura, Nağdsız hesablaşmalar, Təsisçidən borc, Gəlirdən çıxılan xərclər, Ezamiyyə, Amortizasiya ayırmaları, Təxirə salınmış vergi öhdəliyi, Elektron ticarət, Gəlir vergisi, Sabit vergi və digər mövzularda şərhlər, açıqlamalar və bu sahəyə nəzarəti həyata keçirən dövlət qurumunun rəsmi mövqeyi yerləşdirilib.

Siz sadəcə sifariş edin, biz ünvana çatdırarıq:
012 564 86 85, 050 368 12 72, Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Əmək qanunvericiliyi və şərhlər toplusu – 2018 SATIŞDA

15 may 2018-ci il tarixinə olan dəyişikliklərlə 64 normativ hüquqi akt (Əmək Məcəlləsi, qanunlar, fərmanlar, NK və KM qərarları, qaydalar, sərəncamlar və s.),

8 MÖVZUDA ŞƏRHLƏR

(əmək müqaviləsinin qeydiyyatı, xitamı, əmək kitabçası, sığorta şəhadətnaməsı, əmək haqqı, məzuniyyət, kompensasiya, müavinət və sosial məzuniyyət hesablamaları, yoxlamalar, güzəştlər, cərimələr və s.)

Xüsusi axtarış rejimli CD disk və ünvana çatdırılma

Siz sadəcə sifariş edin, biz ünvana çatdırarıq:
012 564 86 85, 050 368 12 72, Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

3 şərhlər

 • Şərh bağlantısı samire Çərşənbə, 06 Mart 2019 17:03 tərəfindən təqdim olunub samire

  kitabxanada isleyirem.188 manat maas aliram.artimdan sonra maasim ne qeder olacaq?

 • Şərh bağlantısı Taqif Cümə axşamı, 21 Fevral 2019 19:48 tərəfindən təqdim olunub Taqif

  Salam.375manat maaş alan müəllimin artımdan sonra maaşı nə qədər olacaq?

 • Şərh bağlantısı şahin Şənbə, 02 Fevral 2019 07:25 tərəfindən təqdim olunub şahin

  Salam.bilmək istərdim, konkret olaraq hazırda 385 manat və əlavə olaraq zərərli sahə olduğuna görə 20%dir.dəyişikliklərə əsasən yeni maaşım nə qədər olacaq?

Şərh yazın