Cümə axşamı, 24 Dekabr 2020 08:57

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi halında 6 ay məsələsi necə tənzimlənir?

Satışı bitən “Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020” (II nəşr) kitabından seçmə

Əsasnaməyə görə, bəzi hallar üzrə işçi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi halda ona müavinət hesablanmır. Sənədin 25-ci bəndinə əsasən, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət aşağıdakı hallarda verilmir:

- 6 ay sosial sığorta stajı olmayan şəxslərə.

Açıqlama: Bu məsələdə diqqət yetiriləsi əsas iki məsələ var: sosial staj və 6 ay.

Sosial stajla əmək stajını fərqləndirmək lazımdır. Sosial staj dedikdə, işçiyə məcburi dövlət sosial ayırması hesablanmasının tarixçəsi nəzərdə tutulur.

Misal. İlk iş yeri olan “A” MMC-də 7 ay çalışan işçi 3 ay ödənişsiz məzuniyyətdə olub. İşçinin iş stajının 7 ay olmasına baxmayaraq, onun sosial sığorta stajı 4 ay hesab edilir. Çünki işçi ödənişsiz məzuniyyətdə olduğu dövrdə ona sosial ayırma hesablanmır. Əgər işçi işlədiyi dövrün 8-ci ayında əmək qabiliyyətini itərərsə, ona əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinət hesablanmayacaq. Çünki hələ 6 aylıq sosial staja malik deyil.

6 ay müddətə gəlincə isə, bu məsələdə işəgötürənlərin əsas yanlışlığı həmin müddətin işlədiyi təşkilata münasibətdə tətbiq edilməsidir.

Misal. “A” MMC-nin işçisi Quliyev Mehmanın 2 illik sosial sığorta stajı olmasına baxmayaraq, təşkilatda 3-cü aydır işləyir. İşçi əmək qabiliyyətini itirdiyi üçün xəstəlik vərəqəsini işəgötürənə təqdim edir. Bəzi işəgötürənlər düşünürlər ki, işçinin təşkilatda işləməsi müddəti (və ya sosial sığorta stajı) 6 aydan az olduğu üçün ona müavinət hesablanmamalıdır. Əslində isə, işçinin əvvəlki 2 illik sosial sığorta stajı kifayət edir ki, hətta yeni iş yerində 1 gün belə işləsə,  əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsinə görə ona müavinət hesablansın.

 

“A-dan Z-yə Kargüzarlıq” (III nəşr) adlı yeni nəşri SATIŞDA

Şərh yazın